Školská rada

Školská rada se zřizuje podle zákona č. 561 / 2004 sb. (§ 167 a 168 ),

při základních, středních a vyšších odborných školách.

Funkční období členů je tři roky.

Školská rada

  • se vyjadřuje k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování
  • schvaluje výroční zprávu o činnosti školy
  • schvaluje školní řád a navrhuje jeho změny
  • schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků
  • podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy
  • projednává návrh rozpočtu na další rok, vyjadřuje se k rozboru hospodaření, navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření
  • projednává inspekční zprávy České školní inspekce
  • podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy
  • Třetinu členů školské rady jmenuje zřizovatel, třetinu volí zákonní zástupci nezletilých žáků a třetinu volí pedagogičtí pracovníci školy.
 
Členové školské rady

Za zřizovatele: Ing. Rostislav Hanák, Mgr. Hana Němcová, Ing. Petr Ondrášek

Za rodiče: Ing. Jaromír Strašák, Petra Glosová, Monika Medková

Za pedagogy: Mgr. Barbora Komárková, Mgr. Lenka Dvořáková (od 10/2019), Mgr. Markéta Pospíšilová (od 10/2019)

 

Předsedkyně školské rady: Petra Glosová
Místopředseda: Ing. Jaromír Strašák

 

Dokumenty ke stažení (kliknutím stáhnete uvedený dokument)