Přihlášení obědů

Informace o přihlášení obědů na šk. rok 2022/2023

 

1) PŘIHLÁŠENÍ OBĚDŮ PRO NOVÉ STRÁVNÍKY - PRVNÍ TŘÍDY OD 01.09.2022

Vyplněnou přihlášku a 130 Kč zálohu na čip (pokud budete chtít ISIC kartu, peníze zde nebudete potřebovat) odevzdejte v kanceláři školní jídelny (budova Tyršova) ve dnech 30. a 31.08.2022 od 8:00 do 14:00 hod. 

2) PŘIHLÁŠENÍ OBĚDŮ PRO STÁVAJÍCÍ STRÁVNÍKY

Stávající strávníci oznámí vedoucí školní jídelny telefonicky nebo prostřednictvím e-mailu (kamanova@tyrsovkakurim.cz), zda v odběru stravy pokračují, případně nahlásí všechny změny, které nastaly (např. změna čísla účtu). Dále uveďte, zda bude dítě chtít oběd již 1. září (tj. první školní den), případně od kterého data se bude stravovat. Toto oznámení je třeba učinit nejpozději do 30.08.2022 do 14:00 hod.

Dokumenty ke stažení (kliknutím stáhnete uvedený dokument)