Přihlášení obědů

Informace o přihlášení obědů na šk. rok 2019/2020

PŘIHLÁŠENÍ OBĚDŮ PRO NOVÉ STRÁVNÍKY - PRVNÍ TŘÍDY OD 2. 9. 2019: 

Vyplněnou přihlášku a 130,- Kč zálohu na čip odevzdejte v kanceláři školní jídelny (budova Tyršova) ve dnech:

29. 8. - 30. 8. 2019 OD 8:00 HOD. DO 14:00 HOD.

 

PŘIHLÁŠENÍ OBĚDŮ PRO STÁVAJÍCÍ STRÁVNÍKY

Stávající strávníci oznámí vedoucí školní jídelny telefonicky nebo prostřednictvím e-mailu (kamanova@tyrsovkakurim.cz), zda v odběru stravy pokračují, případně nahlásí všechny změny, které nastaly (např. změna čísla účtu). Dále uveďte, zda bude dítě chtít oběd již 2. září (tj. první školní den), případně od kterého data se bude stravovat. 

TOTO OZNÁMENÍ JE TŘEBA UČINIT NEJPOZDĚJI DO 30. 8. 2019 DO 14.00 HOD.

Dokumenty ke stažení (kliknutím stáhnete uvedený dokument)