Polygram

Jsme partnerskou základní školou zapojenou do projektu PolyGram - Podpora polytechnického vzdělávání, matematické a čtenářské gramotnosti v Jihomoravském kraji - naší partnerskou školou je Gymnázium J. G. Mendela a jeho zařízení a Základní umělecká škola, š. p. o.

Více o projektu v odkazu níže: