Desatero pro primární prevenci

Projekt podporovaný Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR a je realizován v rámci výzvy na poskytování aktivit v oblasti primární prevencerizikového chování ve školách a školských zařízeních pro rok 2021.

Smyslem projektu je předcházení rizikovému chování ve školách a školských zařízeních včetně minimalizace dopadů a je navržen tak, aby jej bylo možné využít i v případě distanční výuky.

Desatero pro primární prevenci je edukativní program určený pro mládež ve věku 12 – 16 let, tedy žáky druhého stupně ZŠ, studenty víceletých gymnázií a studenty prvních ročníků SŠ včetně učňovských oborů. Jedná se o seriál deseti videoklipů v délce 8- 12 minut, které jsou provázané s elektronickými kvízy a které reflektují klíčová témata primární prevence v souladu s prioritami MŠMT:

  • Užívání tabákových výrobků s názvem: Nekouřit je COOL!
  • Stalkingu s názvem: Umět se bránit je COOL!
  • Týrání a zneužívání dětí s názvem: Nebýt obětí je COOL!
  • Užívání návykových látek s názvem: Neexperimentovat je COOL!
  • Domácího násilí s názvem: Zastavit domácí násilí je COOL!
  • Alkoholismu s názvem: Nezačít je COOL!
  • Šikany s názvem: Postavit se šikaně je COOL!
  • Poruchy příjmu potravy s názvem: Přijmout se je COOL!
  • Sebepoškozování s názvem: Přijmout pomoc je COOL!
  • Nelátkových závislostí s názvem: Nebýt závislý je COOL!