6. třída s rozšířenou výukou AJ

OD ŠKOLNÍHO ROKU 2021/2022 OTVÍRÁME NA TYRŠOVCE VEDLE BĚŽNÝCH TŘÍD TAKÉ TŘÍDU S ROZŠÍŘENOU VÝUKOU ANGLICKÉHO JAZYKA 

 Baví Vaše děti angličtina? Uvažujete, že by taková třída byla pro Vaše dítě to pravé?


pŘIJĎTE SE K NÁM PODÍVAT!

Den otevřených dveří se bude konat ve čtvrtek 21. března 2024, a to na pracovišti Tyršova v rámci akce TYRŠOVKA OTVÍRÁ DVEŘE. 

Pokud byste se chtěli k nám podívat mimo dny otevřených dveří, příp. budete mít dotazy, pište na mail skola@tyrsovkakurim.cz - rádi odpovíme, vysvětlíme.


JAKÉ JSOU TERMÍNY?

TERMÍN ODEVZDÁNÍ PŘIHLÁŠKY - 

ŘÁDNÝ TERMÍN PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ - 

NÁHRADNÍ TERMÍN PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ - 


NA CO SE TEDY MŮŽETE TĚŠIT?

▶ Angličtina – 5 hodin týdně angličtiny po celý 2. stupeň, výuka v malých skupinách

▶ Jsme partnerskou školou Cambridge P.A.R.K. - díky této spolupráci budou moci naši žáci skládat mezinárodní jazykové zkoušky z angličtiny - více informací tady  https://www.tyrsovkakurim.cz/o-skole/cambridge/

▶ Do výuky angličtiny bude aktivně zapojena rodilá mluvčí

▶ Informatika – je vyučována po celý 2. stupeň v souladu s novými požadavky na digi-vzdělávání

▶ V 7. třídě si budou moci žáci volit druhý cizí jazyk – kromě německého a ruského začneme vyučovat i jazyk francouzský

▶ Máme předměty k rozvoji klíčových kompetencí tolik potřebných v současném světě – v 6. ročníku je vyučován předmět osobnostní a sociální výchova, v 8. ročníku finanční gramotnost a v 9. ročníku mediální výchova

▶ Ve všech ročnících jsou některé hodiny matematiky a českého jazyka půlené – tzn. vzniknou skupiny o menším počtu žáků nabízející lepší prostor pro individuální a diferencovaný přístup

▶ V 6. ročníku je hodina tělesné výchovy navíc

▶ V rámci celého vzdělávání akcentována environmentální problematika

▶ Každoročně pořádáme lyžařský výcvikový kurz, zájezdy do zahraničí, výlety, exkurze, 6. třídy jezdí na adaptační pobyt


ZAUJALA VÁS TŘÍDA S ROZŠÍŘENOU VÝUKOU AJ? ZAJÍMÁ VÁS, CO JE POTŘEBA UDĚLAT?

1) Odevzdat „žádost o přijetí do třídy s rozšířenou výukou AJ“, kterou najdete v příloze. Nezapomeňte, že přílohou této žádosti musí být neověřená kopie vysvědčení dítěte ze 4. třídy a neověřená kopie vysvědčení/výpisu z 1. pololetí 5. třídy. Termín odevzdání přihlášky je do 15.05.2023.

2) Žáci musí uspět u přijímacího řízení (tj. zvládnout test z angličtiny), řádný termín je stanoven na 23.05.2023 od 15 h, náhradní termín pak na 30.05.2023 od 15 h. Ukázky testů i kritéria přijetí najdete v příloze. 

 

Jakékoliv dotazy ráda zodpoví paní zástupkyně Zuzana Stolarská na mailu stolarska@tyrsovkakurim.cz.

 

TĚŠÍME SE NA VÁS A VAŠE DĚTI! 

Dokumenty ke stažení (kliknutím stáhnete uvedený dokument)