ŠVP Jdeme společně, jdeme spolu

Je nový ŠVP platný od 01.09.2020, podle kterého se ve školním roce 2020/2021 vyučuje v 1. a 6. třídách v souladu s vizí...

JDEME SPOLEČNĚ, JDEME SPOLU

…za objevováním, poznáním, věděním, přátelstvím, dobrodružstvím. Jdeme – nestojíme ani nepřešlapujeme na místě, jdeme – cestou, která má svůj začátek i konec, která sama o sobě může být cílem a která může mít také rozcestí, odbočky, zatáčky a zákruty… Ano, i takové cesty někdy jsou, ale pokud půjdeme nejen společně, ale především spolu – pedagogové, žáci a rodiče – vše zvládneme. A z cesty, která zpočátku mohla někomu připadat dlouhá a obtížná, se stane pestrobarevné dobrodružství plné kamarádství, zábavy a objevování.

Na konci této cesty bychom rádi viděli absolventa TYRŠOVKY, který má kvalitní všeobecné znalosti, aktivně ovládá anglický jazyk a zvládá základy dalšího cizího jazyka, dokáže funkčně využívat ICT technologie a zároveň ví o nástrahách virtuálního světa, zvládá mezilidskou komunikaci i vlastní sebeprezentaci, dokáže kriticky pracovat s informacemi, orientuje se v problematice finanční gramotnosti i globalizované společnosti a vnímá ochranu životního prostředí jako nezbytnou součást života na Zemi. To vše s ohledem na každého jednotlivého žáka a s respektem k jeho individuálním možnostem, schopnostem a potřebám.

Věříme, že školní vzdělávací program Jdeme společně, jdeme spolu se stane ❤ naší Tyršovky! Čeká nás dlouhá cesta, ale společně to zvládneme!

 

Prioritou naší školy je poskytovat kvalitní, prakticky orientované všeobecné vzdělávání s důrazem na pět pilířů:

1. Klademe důraz na kvalitní výuku anglického jazyka – proto je angličtina na naší škole povinně vyučována již od 1. třídy. 

2. Rozvíjíme žáky v oblasti informačních a komunikačních technologií – odpovídající ICT dovednosti  jsou rozvíjeny nejen v předmětu informatika, který je konzistentně povinně vyučován od 5. až do 9. třídy, ale také  i v ostatních předmětech, v nichž je výpočetní technika využívána

3. Nabízíme nové samostatné předměty k rozvoji klíčových kompetencí tolik potřebných v současném světě – osobnostní a sociální výchovu, finanční gramotnost a mediální výchovu.

4. Nabízíme žákům povinně volitelné předměty dle jejich zájmu a individuální profilace – žáci si mohou vybrat mezi konverzací v anglickém jazyce, sportovními hrami a přírodovědným praktikem zaměřeným na praktické bádání v oblasti přírodopisu, fyziky a chemie.

5. Podporujeme zdravý životní styl a rozvoj pohybových dovedností žáků – proto jsou v 1. a 6. ročníku tří hodiny tělesné výchovy a škola je zapojena do programů Sportuj ve škole a Skutečně zdravá škola.

 

Dokumenty ke stažení (kliknutím stáhnete uvedený dokument)