Odklad docházky

JAK ŽÁDAT O ODKLAD? 

odklad povinné školní docházky je možné žádat nejpozději v den zápisu. Den zápisu si zvolí zákonný zástupce dle nabídky zde:  https://www.tyrsovkakurim.cz/pro-zaky-a-rodice/beseda-pro-rodice-predskolaku/zapis-do-1-trid/.

CO MUSÍTE ŠKOLE DOLOŽIT?

K žádosti o odklad povinné školní docházky, kterou najdete v příloze, se musí doložit doporučující posouzení příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa – tyto dokumenty lze k žádosti doložit dodatečně.

Pokud si zákonní zástupci, kteří žádají o odklad povinné školní docházky, zvolí distanční formu zápisu bez přítomnosti dětí a zákonných zástupců ve škole, mohou být spolu se svým dítětem pozváni ke konzultaci do školy.


Dokumenty ke stažení (kliknutím stáhnete uvedený dokument)