PRO PŘEDŠKOLÁKY

18/02/2021

Milí rodiče budoucích prvňáčků,  níže jsou uvedeny aktuální informace - k online besedě, zápisu i výuce, ke školní družině a kroužkům, k důležitým dokumentům a formulářům - týkající se předškoláků, kteří by tento rok měli nastoupit do 1. třídy.

ONLINE BESEDA PRO RODIČE BUDOUCÍCH PRVŇÁČKŮ

Samotný zápis je plánován na duben 2021 - jak přesně bude probíhat, budeme vědět až v návaznosti na aktuální epidemickou situaci. Proto - neváhejte a pojďte se seznámit se školou i paními učitelkami. 

 
CO NÁS ČEKÁ?
 1. Úvodní slovo o naší škole (H. Kočevová, ředitelka školy)
 2. Krátké povídání o předškolácích a školní zralosti (I. Ocetková, školní psycholožka)
 3. Představení 1. tříd (P. Sýsová a D. Vašková, paní učitelky budoucích 1. tříd)
 4. Diskuze
JAK SE MOHU PŘIHLÁSIT?
Stačí poslat mail na stolarska@tyrsovkakurim.cz. K účasti na besedě stačí mít pouze google účet, kam Vám 15 minut před začátkem pošleme link, přes který se přihlásíte.
 
Těšíme se na Vás! 
 


ZÁPIS DO 1. TŘÍD

Zápis se týká dětí narozených od 01.09.2014 do 31.08.2015 a dětí s odkladem povinné školní docházky.

Přijímáme děti jak ze spádové oblasti, tak děti mimo vymezenou spádovost. 

Zápis do 1. tříd na školní rok 2021/2022 se uskuteční v dubnu 2021 -jak bude probíhat, bude záležet na aktuálním vývoji epidemické situace. Možné jsou proto všechny varianty - od preferované prezenční formy až po on-line přihlášky jako vloni. V případě prezenčního zápisu předpokládáme využití rezervačního systému. Pokud by nastala situace pouze distančního zápisu, mohou být do školy pozváni ke konzultaci předškoláci a zákonní zástupci předškoláků, kteří žádají o odklad povinné školní docházky.

Předpokládáme, že otevřeme dvě, případně tři první třídy, všechny budou na pracovišti Komenského - v krásném prostředí pod kopcem Zárubou.

Další bližší informace zveřejníme včas na webových stránkách školy.


VÝUKA A ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

 • Angličtinu vyučujeme od 1. třídy.
 • V 1. třídě máme rozšířenou výuku tělesné výchovy, tj. 3 hodiny týdně, kterou vhodně využíváme také pro relaxační chvilky.
 • Máme dělenou výuku, zpravidla češtiny a angličtiny.
 • Na škole působí rodilá mluvčí angličtiny.
 • Součástí výuky jsou rozmanité výlety, exkurze, plavání i bruslení, pořádáme také školu v přírodě.
 • Od 1. třídy rozvíjíme u dětí evironmentální cítění - například zařazujeme projekty týkající se životního prostředí, účastníme se sčítání ptáčků, navštěvujeme Lipku.
 
 • Máme nový školní vzdělávací program s motivačním názvem Jdeme společně, jdeme spolu, který je zaměřen na žáky, respektuje jejich individuální potřeby a možnosti a podněcuje k postupnému osvojování a rozvíjení klíčových kompetencí důležitých v praktickém životě. Pokud Vás tento program, podle kterého by se Váš prvňáček učil, zajímá, klikněte sem: https://www.tyrsovkakurim.cz/o-skole/skolni-vzdelavaci-program/svp-jdeme-spolecne-jdeme-spolu/


ŠKOLNÍ DRUŽINA

KROUŽKY

JAK SE UČÍME - PRVNÍ TŘÍDY VE FOTOGALERII

Chcete-li se podívat pod pokličku současných prvních tříd, koukněte sem: 

https://tyrsovkakurim.rajce.idnes.cz/ONLINE_SLAVNOST_SLABIKARE_-_1._A_A_1.B_16.11.2020/

https://tyrsovkakurim.rajce.idnes.cz/Certovska_skola_v_1.B/

https://tyrsovkakurim.rajce.idnes.cz/1._a_2._tridy_v_prezencni_vyuce_od_4.1.2021/

https://tyrsovkakurim.rajce.idnes.cz/Hura_na_Karneval/


DŮLEŽITÉ DOKUMENTY A FORMULÁŘE

Níže jsou ke stažení dokumenty kritéria přijetí, spádové oblasti v Kuřimi a Desatero pro rodiče předškolního věku, které doporučuje MŠMT, a formuláře žádost o přijetí k základnímu vzdělávání a žádost o odklad.

 

Jakékoliv dotazy rádi zodpovíme na mailu skola@tyrsovkakurim.cz.

Těšíme se na Vás a Vaše děti.

Vaše Tyršovka alias Základní škola Kuřim, Tyršova 1255

 

Dokumenty ke stažení (kliknutím stáhnete uvedený dokument)