Vybudování odborných učeben

 

Vybudování odborných učeben na Základní škole Kuřim, Tyršova 1255

CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/0008188

Stručný popis akce a cíle projektu
Projekt byl zaměřen na zvýšení kvality vzdělávání prostřednictvím rozvoje infrastruktury, v návaznosti na podporu klíčových kompetencí. Výsledkem projektu jsou modernizované a nově vybavené odborné učebny: jazyková učebna, přírodovědná učebna, učebna digitálních technologií, řemeslná dílna a učebna pracovních činností. Projekt rovněž směřoval k zajištění bezbariérového přístupu k dotčeným prostorám, resp. byl zajištěn bezbariérový přístup v rámci celé budovy školy. Aktivity realizované v rámci projektu přispěly také k zajištění vnitřní konektivity školy a posílení internetu.

Projekt jako celek se skládal dohromady ze čtyř výběrových řízení:
- stavební úpravy vnitřních prostor a přístavba výtahu
- dodávka konektivity a IT
- dodávka vnitřní vybavení (mobiliář)
- pomůcky

Zhotovitelem projektové dokumentace stavebních úprav byl: Ateliér Němec, s.r.o., Otevřená 1058/8, 664 34 Kuřim

Zhotovitel stavebních úprav vnitřních prostor a přístavby výtahu byl: Moravská stavební unie - MSU s.r.o., Jižní náměstí 7/7, 619 00 Brno

 

Termín zahájení realizace stavebních prací: 09/2019

Předpokládaný termín ukončení realizace stavebních prací: 01/2020

Kolaudační řízení proběhlo: 01/06/2020

 

Celkové náklady stavebních prací: dle SoD 9.998.061 Kč vč. DPH