Základní informace

Školní kuchyně a jídelna je umístěna v budově na ulici Tyršově, výdej obědů probíhá i v budově na ulici Komenského.

Vedoucí školní jídelny je Marie Kamanová.

ČÍSLO ÚČTU

Jídelna má č. účtu: 19-5179520227/0100.

JÍDELNÍČEK

Jídelníček je k nahlédnutí na https://www.strava.cz/strava5/Jidelnicky?zarizeni=10874 (10874 je číslo jídelny).

CENY OBĚDŮ PLATNÉ OD 01.09.2022

DOTOVANÁ CENA OBĚDA

Kategorie 7-10 let              33 Kč/dotovaná cena oběda/ cca 720 Kč měsíčně při počtu 22 stravných dnů v měsíci

Kategorie 11-14 let             36 Kč/dotovaná cena oběda/ cca 790 Kč měsíčně při počtu 22 stravných dnů v měsíci

Kategorie 15 a více let    37 Kč/dotovaná cena oběda/ cca 810 Kč měsíčně při počtu 22 stravných dnů v měsíci

 

Oznámení o zdražení obědů

Od  1. 9. 2023 jsme nuceni navýšit cenu obědů. Prosím o upravení měsíčních částek na:

Kategorie A (6-10 let): cena za oběd 35,- Kč, cca 770,- Kč/měsíc

Kategorie B (11-14 let): cena za oběd 38,- Kč, cca 830,- Kč/měsíc

Kategorie C (15 a více let): cena za oběd 39,- Kč, cca 850,-Kč/měsíc


PLNÁ CENA OBĚDA 

 Kategorie 7-10 let             67  Kč  
 Kategorie 11-14 let             70  Kč
 Kategorie 15 a více let     71  Kč

Stravu za dotovanou cenu lze poskytnout pouze po dobu pobytu ve škole/školském zařízení a v 1. den neplánované nepřítomnosti ve škole. 
 
 

Čip pro nové strávníky stojí 130 Kč.


NAŠI DODAVATELÉ

 • Limonie – www.limonie.cz (čaje, 100% ovocné koncentráty)
 • TS FOODS Company s.r.o. - www.tsfood.co.uk (čaje, koření, koloniál, 100% ovocné koncentráty)
 • Vitaminátor s.r.o. - www.vitaminator.cz (čaje, ovocné a zeleninové mošty)
 • Monielli – www.monielli.cz z Boskovic (vejce)
 • Mlékárna Olešnice – www.mlekarnaolesnice.cz (mléko a mléčné výrobky)
 • Miroslav Kocman z Železného (ovoce a zelenina)
 • Jaroslav Podal z Drásova (zelenina)
 • Charlys, s.r.o. Z Tišnova - www.charlys.cz (maso)
 • Witnerhalter - www.winterhalter.cz (ekologické mycí prostředky do myček)
 • ATC Food - www.atc.eu – koloniál
 • Bidfood CZ (Nowaco)- www.bidfood.cz – (koloniál, mléčné výrobky, zelenina

OZNAČOVÁNÍ ALERGENŮ

Vedoucí školní jídelny Vás tímto informuje o označování alergenů u zhotovených pokrmů ve školních jídelnách. Tato povinnost je legislativně stanovena datem od 13. 12. 2014. Školní jídelna je povinna označit vyrobený pokrm alergenní složkou.

Označení přítomnosti alergenu bude v naší školní jídelně uvedeno na jídelním lístku číslem označující alergen.

GRAMÁŽE JÍDEL

Aby bylo zajištěno kvalitní stravování dětí ve škole, jsou stanoveny základní ukazatele, které má školní stravování splňovat. Jsou to doporučené výživové dávky stanovené Ministerstvem zdravotnictví - hlavním hygienikem ČR. Tyto denní doporučené dávky oběd jsou dány na každou věkovou kategorii strávníků. Jsou to kategorie: 7-10 let, 11-14 let, 15 a více let. V tabulce, která je v příloze, jsou rozepsány příklady jednotlivých jídel nabízených v naší školní jídelně a jejich výsledné gramáže na danou kategorii.

Dokumenty ke stažení (kliknutím stáhnete uvedený dokument)