PŘÍPRAVNÁ TŘÍDA

Od školního roku 2023/2024 máme na Tyršovce PŘÍPRAVNOU TŘÍDU, a to na pracovišti Komenského.

V přípravné třídě základní školy se mohou vzdělávat děti, u kterých je předpoklad, že zařazení do přípravné třídy vyrovná jejich vývoj a kterým byl současně povolen odklad povinné školní docházky. Přípravné třídy nesuplují činnost mateřské školy, ale naopak pomáhají vyrovnat vývoj těch dětí, které mají z jakéhokoliv důvodu odklad povinné školní docházky. Přípravné třídy se tak zaměřují na vyrovnávání vývoje dítěte s ohledem na jeho školní nezralost v době, kdy by již povinnou školní docházku mělo realizovat. Přípravnou třídu je možné zřídit, pokud se v ní bude vzdělávat nejméně 10 dětí. Děti, kterým nebyl povolen odklad povinné školní docházky, tedy nebude možné do přípravné třídy základní školy zařadit.

K žádosti o přijetí do přípravné třídy, kterou najdete níže v příloze, se musí doložit doporučující posouzení příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa – tyto dokumenty lze k žádosti doložit dodatečně.

Jakékoliv dotazy k zápisu rádi zodpovíme na mailu skola@tyrsovkakurim.czRádi odpovíme, vysvětlíme, upřesníme.

Těšíme se na Vás a Vaše děti.Dokumenty ke stažení (kliknutím stáhnete uvedený dokument)