PŘÍPRAVNÁ TŘÍDA

NA TYRŠOVCE OPĚT OTEVÍRÁME PŘÍPRAVNOU TŘÍDU!

Má či bude mít Vaše dítě odklad školní docházky a musí ještě rok posečkat, než půjde do školy? Pak lze zvážit, že bude chodit na Tyršovku! I v příštím školním roce 2024/2025 totiž plánujeme otevřít přípravné třídy, a to na pracovišti Komenského.

Co to vlastně přípravná třída je?

Přípravná třída je třídou pro děti, u kterých je předpoklad, že zařazení do takové třídy vyrovná jejich vývoj, a kterým byl zároveň udělen odklad školní docházky. Obecně řečeno je tedy určena pro děti, které už by správně měly nastoupit do školy, ale potřebují ještě nějaký ten čas na vypilování a rozvoj určitých svých osobních oblastí. Hlavní předností přípravné třídy je nízký počet žáků (do 15 dětí), který umožňuje individuální přístup pedagoga. V průběhu školního roku se děti učí větší samostatnosti a rozvíjejí cíleně konkrétní oblasti potřebné pro zvládnutí nároků první třídy. Především se zaměřujeme na řečové dovednosti, hrubou a jemnou motoriku (úchop tužky a její správné vedení), předmatematické představy, předčtenářskou gramotnost, fonematické vnímání (schopnost rozlišovat hlásky a slabikovat), hudební a výtvarný projev.

Přípravná třída je bezplatná. Děti mají možnost stravovat se ve školní jídelně a navštěvovat v ranních i odpoledních hodinách školní družinu za úplatu.

Přípravnou třídu je možné zřídit, pokud se v ní bude vzdělávat nejméně 10 dětí a k přijetí do přípravné třídy je třeba vyplnit žádost o přijetí dítěte do přípravné třídy, kterou najdete na webových stránkách školy www.tyrsovkakurim.cz.

K žádosti je nutné doložit doporučující posouzení příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa – tyto dokumenty lze k žádosti doložit dodatečně.

Pokud byste chtěli do přípravné třídy nakouknout, mrkněte do naší fotogalerie 

https://www.rajce.idnes.cz/tyrsovkakurim/album/pripravne-tridy-2023-2024

 

Jakékoliv dotazy rádi zodpovíme, vysvětlíme, upřesníme na mailu skola@tyrsovkakurim.cz.

Těšíme se na Vás a Vaše děti.Dokumenty ke stažení (kliknutím stáhnete uvedený dokument)