Vedení školy

Ředitelka školy: Mgr. Bc. Hana Kočevová
Telefon: 541 230 307
E-mail: kocevova@tyrsovkakurim.cz
   
Statutární zástupkyně ředitelky: Mgr. et Mgr. Zuzana Stolarská
Telefon: 541 230 307, kl. 54
E-mail: stolarska@tyrsovkakurim.cz
   
Zástupkyně ředitelky: Mgr. Markéta Minářová
Telefon: 541 230 307, kl. 54
E-mail: minarova@tyrsovkakurim.cz