Vedení školy

Mgr. Bc. Hana Kočevová

Ředitelka školy

Telefon: 541 230 307
E-mail: kocevova@tyrsovkakurim.cz

Mgr. et Mgr. Zuzana Stolarská

Statutární zástupkyně ředitelky, zástupkyně pro 2. stupeň, vedoucí ŠPP, vedoucí AP, koordinátorka ŠVP

Telefon: 541 230 307, kl. 52
E-mail: stolarska@tyrsovkakurim.cz

Mgr. Markéta Minářová

Zástupkyně ředitelky pro 1. stupeň, přípravnou třídu a školní družinu, vedoucí ekonomického úseku

Telefon: 541 230 307, kl. 54
E-mail: minarova@tyrsovkakurim.cz