Všeobecné informace

Přestup Vašeho dítěte na jinou školu je plně v kompetenci zákonných zástupců, musí však probíhat v souladu se zákonem číslo 561/2004 Sb. v platném znění.

JAKÝ JE TEDY PRÁVNÍ RÁMEC PRO PŘESTUP?

Přestup žáka základní školy do jiné základní školy probíhá v souladu s ustanovením § 49 zákona č. 561/2004 Sb. v platném znění. O přestupu žáka základní školy do jiné základní školy rozhoduje na základě žádosti zákonného zástupce žáka ředitel školy, do které se žák hlásí. Pokud ředitel školy rozhodne, že žádosti o přestup vyhoví, informuje o této skutečnosti bez zbytečného odkladu ředitele školy, z níž žák přestupuje. Ředitel školy, z níž žák přestupuje, zašle do pěti pracovních dnů poté, co se dozvěděl o přijetí žáka na jinou školu, řediteli této školy kopii dokumentace žáka ze školní matriky.

CO MUSÍM JAKO ZÁKONNÝ ZÁSTUPCE UDĚLAT?

  1. Kontaktujte vedení naší školy buď telefonicky na telefonním čísle 541 230 307, nebo prostřednictvím e-mailu skola@tyrsovkakurim.cz.
  2. Nejprve Vám sdělíme, zda máme v požadovaném ročníku volné místo.
  3. Pokud volné místo máme, dohodneme si s Vámi osobní schůzku a požádáme Vás o vyplnění formuláře žádost o přestup žáka, který najdete na našich webových stránkách v sekci formuláře nebo níže v příloze.
  4. Na schůzce odevzdáte žádost a budou Vám poskytnuty další informace o průběhu přestupu.

CO DÁL?

  1. V bývalé škole musíte vrátit veškeré zapůjčené pomůcky a učebnice a uhradit veškeré závazky (např. za stravování).
  2. Naše škola informuje předchozí školu o rozhodnutí o přestupu a vyžádá si příslušnou dokumentaci.
  3. K dohodnutému datu může Vaše dítě nastoupit k nám.
 
 

Dokumenty ke stažení (kliknutím stáhnete uvedený dokument)