RODIČOVSKÁ KAVÁRNA

Od letošního roku budeme, pod záštitou naše školního poradenského pracoviště, organizovat pro rodiče, a případně pro jejich děti, pravidelná neformální setkávání, která jsme nazvali Rodičovská kavárna.

Na 2. pololetí připravujeme:

  • besedu na téma Budoucnost Tyršovky
  • besedu se školním psychologem na téma Práce školního psychologa ve škole
  • besedu na téma Školní zralost
  • besedu na téma Spánek

V 1. pololetí již proběhly tyto besedy:

  • Poruchy učení (Mgr. Chmelová z PPP Boskovice)
  • Kyberkriminalita (Policie ČR)
  • Poruchy chování, ADHD (Mgr. Chmelová z PPP Boskovice)

Bližší informace budou vždy včas uveřejněny na nástěnce školy u hlavního vchodu, v novinkách na našich webových stránkách, pozvánky budou tatké předávány žákům školy.