RODIČOVSKÁ KAVÁRNA

Od školního roku 2019/2020 budeme, pod záštitou naše školního poradenského pracoviště, organizovat pro rodiče, a případně pro jejich děti, pravidelná neformální setkávání, která jsme nazvali Rodičovská kavárna.

Bližší informace k besedám konaným v novém školním roce 2020/2021 budou vždy včas uveřejněny na nástěnce školy u hlavního vchodu, v novinkách na našich webových stránkách, pozvánky budou tatké předávány žákům školy.

Ve šk. roce 2020/2021 jsou plánovány tyto besedy:

  • 24. září  2020 - Novoty na Tyršovce - beseda bohužel vzhledem k epidemiologické situaci zrušena
  • říjen 2020 - Poruchy učení (Mgr. Chmelová z PPP Boskovice)
  • listopad 2020 - Děti a peníze (Mgr. Chmelová z PPP Boskovice)

V šk. roce 2019/2020 se uskutečnily tyto besedy:

  • beseda na téma Budoucnost Tyršovky
  • beseda se školním psychologem na téma Práce školního psychologa ve škole
  • beseda na téma Školní zralost
  • beseda na téma Spánek
  • beseda na téma Poruchy učení (Mgr. Chmelová z PPP Boskovice)
  • beseda na téma Kyberkriminalita (Policie ČR)
  • beseda na téma Poruchy chování, ADHD (Mgr. Chmelová z PPP Boskovice)