RODIČOVSKÁ KAVÁRNA

Od letošního roku budeme, pod záštitou naše školního poradenského pracoviště, organizovat pro rodiče, a případně pro jejich děti, pravidelná neformální setkávání, která jsme nazvaly Rodičovská kavárna.

Na 1. pololetí jsme připravili tato témata:

  • Poruchy učení (Mgr. Chmelová z PPP Boskovice)
  • Kyberkriminalita (Policie ČR)
  • Poruchy chování, ADHD (Mgr. Chmelová z PPP Boskovice)

Bližší informace budou vždy včas uveřejněny na nástěnce školy u hlavního vchodu, v novinkách na našich webových stránkách, pozvánky budou tatké předávány žákům školy.