kariérní poradenství

Kariérní poradenství poskytuje Mgr. Ing. Ireana Ocetková, Ph.D.

ocetkova@tyrsovkakurim.cz
702 233 899

Mezi nejdůležitější činnosti kariérového poradce patří:

 • kariérní poradenství a pomoc žákům a jejich zákonným zástupcům při rozhodování o další profesní dráze
 • individuální šetření ve spolupráci s třídním učitelem
 • předávání informací o studijních možnostech
 • zajišťování skupinových návštěv na informačním poradenském středisku ÚP
 • zprostředkování besed se zástupci SŠ, předávání brožur, letáků, informační schůzky


AKTUÁLNÍ INFORMACE K PŘIJÍMACÍMU ŘÍZENÍ VE ŠK. ROCE 202/2021

https://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/jak-probehnou-prijimaci-a-maturitni-zkousky?fbclid=IwAR0NtdDO3xv-8Zk0IcKfeqHkd4-yBJdjgu8HAZJ6_og8r8NbhyTw6nU6loM

Finální informace k přijímacímu řízení ve školním roce 2020/2021, které zveřejnilo MŠMT:


TERMÍNY A HARMONOGRAM JEDNOTNÉHO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ NA SŠ VE ŠKOLNÍM ROCE 2020/2021

K 11.03.2021 PŮVODNÍ TERMÍNY MŠMT ZMĚNILO TAKTO:

1. řádný termín jednotné přijímací zkoušky

 • pro obory vzdělání s maturitní zkouškou včetně oborů nástavbového, a to pro všechny formy vzdělávání na 3. května 2021
 • pro nižší stupeň šestiletého a osmiletého gymnázia na 5. května 2021

2. řádný termín jednotné přijímací zkoušky

 • pro obory vzdělání s maturitní zkouškou včetně oborů nástavbového, a to pro všechny formy vzdělávání na 4. května 2021
 • pro nižší stupeň šestiletého a osmiletého gymnázia na 6. května 2021

1. náhradní termín jednotné přijímací zkoušky

 • pro všechny obory vzdělání na 2. června 2021

2. náhradní termín jednotné přijímací zkoušky

 • pro všechny obory vzdělání na 3. června 2021

HARMONOGRAM JPZ PODROBNĚ ZVEŘEJNĚNÝ K 16.03.22021 V PŘÍLOZE.

 

INFORMACE K JEDNOTNÉMU PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ NA SŠ

Informace k jednotnému přijímacímu řízení najdete tady: https://prijimacky.cermat.cz/.

Specifikace požadavků pro jednotnou přijímací zkoušku v přijímacím řízení na střední školy v oborech vzdělání s maturitní zkouškou najdete také v příloze níže.

Informace MŠMT k přijímacímu řízení na střední školy jsou souhrnně zde: http://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/prijimani-na-stredni-skoly-a-konzervatore.

Tiskopisy přijlášek ke střednímu vzděláváni jsou tady: http://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/tiskopisy-prihlasek-ke-strednimu-vzdelavani-a-vzdelavani-v-1. Přímo tady http://www.msmt.cz/file/51296/ je on-line přihláška, kterou lze vyplnit na PC.

Pokud si nevíte rady s výběrem střední školy, pomoci může také web https://www.vyberskoly.cz/ a https://www.atlasskolstvi.cz/.

Žádost o vydání náhradního zápisového lístku je v příloze.

Dokumenty ke stažení (kliknutím stáhnete uvedený dokument)