kariérní poradenství

Kariérní poradenství

Kariérové poradenství poskytuje Mgr. Věra Blažková.
blazkova@tyrsovkakurim.cz
541 230 307, kl. 62

Mezi nejdůležitější činnosti kariérového poradce patří:

  • kariérní poradenství a pomoc žákům a jejich zákonným zástupcům při rozhodování o další profesní dráze
  • individuální šetření ve spolupráci s třídním učitelem
  • předávání informací o studijních možnostech
  • zajišťování skupinových návštěv na informačním poradenském středisku ÚP
  • zprostředkování besed se zástupci SŠ, předávání brožur, letáků, informační schůzky

 

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ NA SŠ

Informace k jednotnému přijímacímu řízení najdete tady: https://prijimacky.cermat.cz/.

Specifikace požadavků pro jednotnou přijímací zkoušku v přijímacím řízení na střední školy v oborech vzdělání s maturitní zkouškou najdete také v příloze níže.

Informace MŠMT k přijímacímu řízení na střední školy jsou souhrnně zde: http://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/prijimani-na-stredni-skoly-a-konzervatore.

Tiskopisy přijlášek ke střednímu vzděláváni jsou tady: http://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/tiskopisy-prihlasek-ke-strednimu-vzdelavani-a-vzdelavani-v-1. Přímo tady http://www.msmt.cz/file/51296/ je on-line přihláška, kterou lze vyplnit na PC.

Pokud si nevíte rady s výběrem střední školy, pomoci může také web https://www.vyberskoly.cz/.

Žádost o vydání náhradního zápisového lístku je v příloze.