kariérní poradenství

Kariérové poradenství poskytuje Mgr. Ing. Ireana Ocetková, Ph.D.

ocetkova@tyrsovkakurim.cz
702 233 899

Mezi nejdůležitější činnosti kariérového poradce patří:

 • kariérní poradenství a pomoc žákům a jejich zákonným zástupcům při rozhodování o další profesní dráze
 • individuální šetření ve spolupráci s třídním učitelem
 • předávání informací o studijních možnostech
 • zajišťování skupinových návštěv na informačním poradenském středisku ÚP
 • zprostředkování besed se zástupci SŠ, předávání brožur, letáků, informační schůzky

TERMÍNY JEDNOTNÉHO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ NA SŠ VE ŠKOLNÍM ROCE 2020/2021

Čtyřleté obory vzdělání:

 • 1. termín: 12. dubna 2021
 • 2. termín: 13. dubna 2021

Obory šestiletých a osmiletých gymnázií:

 • 1. termín: 14. dubna 2021
 • 2. termín: 15. duna 2021

Náhradní termíny pro všechny obory vzdělávání:

 • 1. termín: 12. května 2021
 • 2. termín: 13. května 2021

INFORMACE K JEDNOTNÉMU PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ NA SŠ

Informace k jednotnému přijímacímu řízení najdete tady: https://prijimacky.cermat.cz/.

Specifikace požadavků pro jednotnou přijímací zkoušku v přijímacím řízení na střední školy v oborech vzdělání s maturitní zkouškou najdete také v příloze níže.

Informace MŠMT k přijímacímu řízení na střední školy jsou souhrnně zde: http://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/prijimani-na-stredni-skoly-a-konzervatore.

Tiskopisy přijlášek ke střednímu vzděláváni jsou tady: http://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/tiskopisy-prihlasek-ke-strednimu-vzdelavani-a-vzdelavani-v-1. Přímo tady http://www.msmt.cz/file/51296/ je on-line přihláška, kterou lze vyplnit na PC.

Pokud si nevíte rady s výběrem střední školy, pomoci může také web https://www.vyberskoly.cz/.

Žádost o vydání náhradního zápisového lístku je v příloze.

Obory šestiletých a osmiletých gymnázií:

Dokumenty ke stažení (kliknutím stáhnete uvedený dokument)