Organizace školního roku

Zahájení školního roku                  2. září 2019

Ukončení 1. pololetí                         30. ledna 2020 (vydávání výpisu)

Začátek 2. pololetí                          3. února 2020

Ukončení 2. pololetí                        30. června 2020 (vydávání vysvědčení)

 

Prázdniny

Podzimní prázdniny                       29. a 30. října 2019

Vánoční prázdniny                        23. prosince 2019 až 3. ledna 2020

Pololetní prázdniny                        31. ledna 2020

Jarní prázdniny                                17. až 23. února 2020   

Velikonoční prázdniny                    9. dubna 2020

Hlavní prázdniny                              začínají ve středu 1. července 2020 a končí v pondělí 31. srpna 2020

 

Třídní schůzky a hovorové hodiny

Třídní schůzky                                  první týden v září - 1. ročníky, 3.C a budova na Komenského

Třídní schůzky ostatních tříd       26. září 2019 (od 16:30 h na Tyršové)

Hovorové hodiny                           14. listopadu 2019 (od 16:30 h na Tyršové)

Hovorové hodiny                           18. listopadu 2019 (od 16:30 h na Komenského)

Hovorové hodiny                           13. ledna 2020 (od 16:30 h na Komenského)

Hovorové hodiny                           16. ledna 2020 (od 16:30 h na Tyršové)

Hovorové hodiny                           16. března 2020 (od 16:30 h na Komenského)

Hovorové hodiny                           19. března 2020 (od 16:30 h na Tyršové)

Třídní schůzky                                 25. května 2020 (od 16:30 h na Komenského)

Třídní schůzky                                 28. května 2020 (od 16:30 h na Tyršové)

 

Schůzka rodičů budoucích žáků 1. tříd                

Budova na Tyršové                         8. června 2020   (od 17:00 h)

 

Termíny pedagogických rad

1. pedagogická rada                       28. srpna 2019

2. pedagogická rada                      19. listopadu 2019

3. pedagogická rada                      28. ledna 2020

4. pedagogická rada                      28. dubna 2020

5. pedagogická rada                      23. června 2020

 

Zápisy

Zápis žáků do 1. tříd                      6. dubna 2020 (14:00–18:00 h na Komenského)

 

Ředitelská volna – v dostatečném předstihu mohou být vyhlášena, a to v závislosti na provozních důvodech školy.