ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2023/2024

Zahájení školního roku: pondělí 4. září 2023 v 9 h na pracovišti Tyršova
Ukončení 1. pololetí: 31. ledna 2024 (vydávání výpisu)
Ukončení 2. pololetí: 28. června 2024 (vydávání vysvědčení)

Prázdniny

PODZIMNÍ PRÁZDNINY: 26. a 27. října 2023

VÁNOČNÍ PRÁZDNINY: 23. prosince 2023 až 2. ledna 2024

POLOLETNÍ PRÁZDNINY: 2. února 2024

JARNÍ PRÁZDNINY: 5. až 11. února 2024

VELIKONOČNÍ PRÁZDNINY: 28. března 2024

HLAVNÍ PRÁZDNINY: začínají 1. července a končí 31. srpna 2023, vyučování ve šk. roce 2024-2025 začne v pondělí 2. září 2024


Třídní schůzky A HOVOROVÉ HODINY

BUDOVA NA ULICI TYRŠOVA I KOMENSKÉHO (není-li uvedeno jinak, začátek je v 16:30 h, hovorové hodiny končí v 18:00 h)

 • Třídní schůzky 1. tříd a přípravné třídy                4. září 2023, a to po skončení slavnostního zahájení
 • Třídní schůzky 2. až 9. tříd                                      12. září 2023
 • Hovorové hodiny                                                    14. listopadu 2023
 • Třídní schůzky                                                          9. ledna 2024 (po těchto schůzkách následují hovorové hodiny)
 • Hovorové hodiny                                                    9. dubna 2024
 • Třídní schůzky                                                          4. června 2024

 

Termíny pedagogických rad

1. pedagogická rada 31. srpna 2023

2. pedagogická rada 26. září 2023

3. pedagogická rada 14. listopadu 2023

4. pedagogická rada 23. ledna 2024

5. pedagogická rada 23. dubna 2024

6. pedagogická rada 20. června 2024


DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

 • 9. prosince 2023 na Komenského v rámci Mikulášského jarmarku
 • 21. března 2024 na pracovišti Tyršova v rámci akce "Tyršovka otvírá dveře"

Zápis žáků do 1. tříd

 • prezenční zápis 5. a 6. dubna 2024 
 • distanční zápis po celý duben 2024
 

ŘEDITELSKÁ VOLNA

 •  v dostatečném předstihu mohou být vyhlášena, a to v závislosti na provozních důvodech školy