ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2020/2021

Zahájení školního roku: středa 1. září 2021 v 8:00 h na pracovišti Tyršova, od 9:00 h slavnostní zahájení na hřišti na Tyršově
Ukončení 1. pololetí: 31. ledna 2022 (vydávání výpisu)
Začátek 2. pololetí: 7. února 2022
Ukončení 2. pololetí: 30. června 2022 (vydávání vysvědčení)

Prázdniny

PODZIMNÍ PRÁZDNINY: 27. a 29. října 2022

VÁNOČNÍ PRÁZDNINY: 23. prosince 2021 až 2. ledna 2022

POLOLETNÍ PRÁZDNINY: 4. února 2022

JARNÍ PRÁZDNINY: 7. až 11. března 2022

VELIKONOČNÍ PRÁZDNINY: 14. dubna 2022

HLAVNÍ PRÁZDNINY: začínají v pátek 1. července a končí ve středu 31. srpna 2022


Třídní schůzky A HOVOROVÉ HODINY

BUDOVA NA ULICI TYRŠOVA (začátek vždy v 16:30 h)

 • Třídní schůzky 4. tříd a 7.C     9. září 2021 
 • Třídní schůzky                          16. září 2021
 • Hovorové hodiny                    18. listopadu 2021
 • Hovorové hodiny                    27. ledna 2022
 • Hovorové hodiny                    17. března 2022
 • Třídní schůzky                          19. května 2022

BUDOVA NA KOMENSKÉHO (začátek v 16:30 h není-li uvedeno jinak)

 • Třídní schůzky 1. tříd                 2. září 2021 (v 17:00 h)
 • Třídní schůzky                           20. září 2021
 • Hovorové hodiny                     22. listopadu 2021
 • Hovorové hodiny                     24. ledna 2022
 • Hovorové hodiny                     21. března 2022
 • Třídní schůzky                           23. května 2022

Termíny pedagogických rad

1. pedagogická rada 27. srpna 2021

2. pedagogická rada 31. srpna 2021

3. pedagogická rada 21. září 2021

4. pedagogická rada 16. listopadu 2021

5. pedagogická rada 25. ledna 2022

6. pedagogická rada 26. dubna 2022

7. pedagogická rada 27. června 2022

 

Zápis žáků do 1. tříd

 • duben 2022 (14:00–18:00 h pouze na pracovišti Komenského) - přesné datum bude upřesněno


Ředitelská volna v dostatečném předstihu mohou být vyhlášena, a to v závislosti na provozních důvodech školy