ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2020/2021

Zahájení školního roku: úterý 1. září v 8:30 h v areálu školy na ulici Tyršova
Ukončení 1. pololetí: 28. ledna 2021 (vydávání výpisu)
Začátek 2. pololetí: 1. února 2021
Ukončení 2. pololetí: 30. června 2021 (vydávání vysvědčení)


Prázdniny

VOLNÉ DNY Z ROZHODNUTÍ MŠMT: 26. a 27. října 2020, 21. a 22. prosince 2020

PODZIMNÍ PRÁZDNINY: 29. a 30. října 2020

VÁNOČNÍ PRÁZDNINY: 23. prosince 2020 až 3. ledna 2021

POLOLETNÍ PRÁZDNINY: 29. ledna 2021

JARNÍ PRÁZDNINY: 22. až 28. února 2021

VELIKONOČNÍ PRÁZDNINY: 1. dubna 2021

HLAVNÍ PRÁZDNINY: začínají ve čtvrtek 1. července končí v úterý 31. srpna 2021


Třídní schůzky A HOVOROVÉ HODINY

Třídní schůzky 17. září 2020 (od 16:30 h na Tyršově)

Třídní schůzky 21. září 2020 (od 16:30 h na Komenského)

Hovorové hodiny plánované na 19. listopadu 2020 (od 16:30 h na Tyršové) a na 23. listopadu 2020 (od 16:30 h na Komenského) se změnily na online třídní schůzky, které se konaly v dané dny i časy, avšak přes Google učebny. U 1. až 3. tříd přes učebnu VÝUKA, u 4. až 9. tříd přes učebnu TH.

Hovorové hodiny plánované na 21. ledna 2021 (od 16:30 h na Tyršově) a na 25. ledna 2021 (od 16:30 h na Komenského) proběhly vzhledem k epidemické situaci distančně. 

Hovorové hodiny plánované na 11. března 2021 (od 16:30 h na Tyršově) a na 15. ledna 2021 (od 16:30 h na Komenského) nemohou vzhledem k epidemické situaci proběhnou prezenčně. Žádáme zákonné zástupce, aby se s jednolivými vyučujícími spojili e-mailem. Je možné se také spojit telefonicky či si domluvit online konzultaci přes Google učebnu. Kontakty zde: https://www.tyrsovkakurim.cz/kontakty/skola/

Třídní schůzky 20. května 2021 (od 16:30 h na Tyršově)

Třídní schůzky 25. května 2021 (od 16:30 h na Komenského)


Termíny pedagogických rad

1. pedagogická rada 28. srpna 2020

2. pedagogická rada 22. září 2020

3. pedagogická rada 19. listopadu 2020

4. pedagogická rada 21. ledna 2021

5. pedagogická rada 27. dubna 2021

6. pedagogická rada 24. června 2021


Zápis žáků do 1. tříd

  • 9. dubna 2021 (14:00–18:00 h pouze na pracovišti Komenského)


Ředitelská volna v dostatečném předstihu mohou být vyhlášena, a to v závislosti na provozních důvodech školy