PODNIKAVÉ DNY

IMPLEMENTACE KAP JMK II

S REGISTRAČNÍM ČÍSLEM CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0017177  

 

Garantkou P-programu Podnikavé dny je paní učitelka Mgr. Patricie Sýsová.

Víme, co jíme? 🍏🍓🥕🧅🧀 Naši druháčci ano! Minulý školní rok se společně zapojili do tohoto úžasného projektu Podnikavá mysl a jak nám píší z Lipka, která za projektem stojí: "Díky vaší motivaci podporovat u dětí rozvoj podnikavých dovedností a nabízet jim zamyšlení nad udržitelným způsobem života vznikl na našem webu podnikavamysl.cz velmi inspirující příklad dobré praxe." 👏👏👏 Děkujeme za možnost být mezi 100 vybraných škol, děkujeme paním učitelkám i dětem a všem nabízíme pokoukání  https://www.podnikavamysl.cz/cz/materialy/vime-co-jime-zs-kurim