Ovoce a mléko do škol

Projekt Ovoce a zelenina do škol

Nárok na dotované ovoce a zeleninu mají zcela zdarma všichni žáci 1.  až 9. tříd. Cílem projektu Ovoce do škol je mj. zvýšit oblibu produktů z ovoce, zeleniny a banánů, přispět k trvalému zvýšení spotřeby ovoce a zeleniny, vytvořit stravovací návyk ve výživě dětí, zlepšit zdravotního stav mladé populace, bojovat proti epidemii dětské obezity a zvrátit klesající spotřebu ovoce a zeleniny.

Podpora je poskytována na:

  • čerstvé ovoce a zeleninu,
  • balené čerstvé ovoce a zeleninu (např. upravené krájením nebo strouháním), pokud neobsahují přidaný cukr, sůl, tuky a sladidla,
  • balené ovocné a zeleninové šťávy, pokud neobsahují přidaný cukr, sůl, tuky, sladidla a konzervanty, avšak jejich podíl může činit nejvýše 25 % celkového počtu dodaných produktů.

Výběr ovoce a zeleniny by měl být co nejpestřejší, přičemž by měly být upřednostňovány druhy ovoce a zeleniny našeho klimatického pásma, nejlépe místní produkce. Ovoce je dodáváno do školy 1x za týden.

Více o projektu v odkazu níže:

 

Ovoce a zelenina do škol

 

Projekt Mléko do škol 

Cílem projektu Mléko do škol je podpora zdravé výživy a zvýšení spotřeby mléka a mléčných výrobků. Tento projekt je určen žákům základních a středních škol, včetně přípravných tříd základních škol nebo přípravného stupně základních škol speciálních. Konzumní mléko a neochucené mléčné výrobky jsou v rámci školního projektu dodávány do škol zdarma 1 x za dva týdny.

 Více o projektu v odkazu níže: