Základní informace

Vážení rodiče, žáci,

od září bude na naší škole zaveden školní elektronický systém Škola OnLine - jedná se o moderní školní informační systém, který umožňuje rychle a efektivně zpracovávat veškerou školní agendu při zachování vysokého uživatelského komfortu. Jedná se o webovou aplikaci, což znamená, že je dostupná 24 hodin denně prostřednictvím Internetu, a to při využití pouze běžného webového prohlížeče bez nutnosti jakékoliv další instalace.

Podrobnější informace jsou zde: 
https://www.skolaonline.cz/Skolni_informacni_system.aspx 

Přihlašovací údaje budou předány v prvním týdnu školy. Přihlašování bude možné přes naše webové stránky či přímo na odkaze: 
https://www.skolaonline.cz/Aktuality.aspx. 

V systému budou mít žáci i zákonní zástupci třídní knihu, rozvrh, přes aplikaci bude řešena i absence a hromadná e-mailová korespondence se školou (typu hromadných sdělení, která byla nutná zasílat například v době uzavření školy). Žákům 1. a 2. ročníků zůstane však z důvodu možnosti využívat i motivační hodnocení klasická žákovská knížka, elektronická žákovská knížka bude zavedena až od 3. ročníku.

Uživatelská příručka v případě potřeby je zde: 
https://www.skolaonline.cz/O%C5%A0koleOnLine/U%C5%BEivatelsk%C3%A9p%C5%99%C3%ADru%C4%8Dky.aspx.

Věříme, že elektronický systém přispěje ke zkvalitnění vzájemné komunikace a že s aplikací budeme spokojeni.