Školní parlament

Školní parlament Tyršovky se snaží o aktivní zapojení žáků do dění ve škole, otevírá možnosti spolupodílet se na tom, co se ve škole děje, žáci mohou vyjadřovat svá přání i připomínky, předkládat své nápady a postřehy. Parlament je velmi nezbytným prostředníkem mezi jednotlivými třídami - žáky - pedagogy a velmi důležitým partnerem pro vedením školy. Vzájemnou spoluprací chceme umožnit žákům realizovat vlastní nápady, spolupodílet se na chodu školy a vést žáky k zásadám demokratického smýšlení a rozvíjet u nich kompetence důležité pro budoucí uplatnění.

Náš školní parlament je složen ze dvou zástupců každé třídy od 6. do 9. ročníku a vedou ho paní učitelky Ing. Romana Havlásková a Mgr. Radka Špačková.

V tomto školním roce byli z řád žáků zvoleni tito zástupci:

6.A Tobias Nekuda a Ema Bartošovská
6.B Kateřina Volavá a Matyáš Medek
6.C Annabella Odehnalová a Filip Hájek
6.D Dora Sedláčková a Karolína Surková
7.A Ondřej Burget a David Malár
7.B Kristýna Kubová a Alexandr Chovanec
8.A Lukáš Janíček a Tereza Dufková
8.B Jakub Drahovský a Pavla Polášková
8.C Adam Dozrál a Ella Kašparcová
9.A Denisa Uhrová a Barbora Doležalová
9.B Patrik Zapletal a Jakub Žufníček
9.C Lucie Běhounková a Markéta Jeřábková

 

VEDENÍ ŠKOLNÍHO PARLAMENTU

Předseda Jakub Drahovský                                                                                                              
Místopředseda Patrik Zapletal
Zapisovatelka Pavla Polášková

 

Školní parlament se schází pravidelně jednou za měsíc, v případě potřeby je svolána operativní schůzka. Na zasedáních školního parlamentu se řeší aktuální záležitosti školy, mimoškolní akce, případné problémy žáků, parlament se snaží aktivně se podílet na chodu školy. Členové mohou předkládat na jednání své návrhy, podněty, připomínky a dotazy k projednávanému programu, aktivně spolupracují s třídními učiteli a s vedením školy. Po zasedání zástupci informují svou třídu o programu jednání. 

Školní parlament si vytvořil také vlastní logo, nyní se snaží zrelizovat například školní časopis. Zápisy z jednání najete níže v příloze.