Nabídka kroužků organizovaných školou ve školním roce 2020/2021

V příloze najdete přehled kroužků, které bude organizovat škola v tomto školním roce, a to včetně bližších informací (charakteristika kroužku, kdy se bude konat, cena, vedoucí, kontakt atd.).

Všechny kroužky začnou první týden v říjnu a skončí, není-li stanoveno jinak, v týdnu do 8. ledna 2021, tři týdny v lednu pak slouží k náhradě případných odpadnutých lekcí. Ve 2. pololetí začnou kroužky první týden v únoru a skončí, není-li stanoveno jinak, v týdnu do 4. června, tři týdny v červnu pak slouží k náhradě případných odpadnutých lekcí. Kroužky se otevřou, pokud bude naplněna minimální kapacita, je-li stanovena.

Přihlášky jsou na nástěnce školy nebo níže v příloze. Přihlášky odevzdávejte vedoucím (mohou donést osobně žáci do školy nebo zašlete e-mailem), bližší informace a pokyny k platbě vám také předá vedoucí. 

Veškeré dotazy Vám rády zodpoví vedoucí jednotlivých kroužků na e-mailových adresách uvedených v přehledu.

Koužek Házená 2 na Komenského pod vedením pí uč. Foltanové naplněn.

Vypečený kroužek pí uč. Jarůškové naplněn.

Dokumenty ke stažení (kliknutím stáhnete uvedený dokument)