Nabídka kroužků ve školním roce 2019-2020

KROUŽKY ORGANIZOVANÉ ŠKOLOU VE ŠKOLNÍM ROCE 2019/2020

V příloze najdete jak přehled kroužků, které bude organizovat škola ve šk. roce 2019/2020, tak i informace a anatoce k jednotlivým kroužkům (kdy se bude konat, cena, vedoucí, kontakt atd.).

Kroužky se otevřou, pokud bude naplněna minimální kapacita (je-li stanovena). K přihlášení můžete využít univerzální přihlášku, kterou najdete v příloze, nebo tu, která je součástí anotace k jednotlivým kroužkům.

Přihlášky, prosím, vždy odevzdávejte vedoucí, pokyny k případné platbě vám také předá vedoucí.

Veškeré dotazy Vám rády zodpoví vedoucí jednotlivých kroužků na e-mailových adresách uvedených v přehledu.

 

KROUŽKY NEORGANIZOVANÉ ŠKOLOU VE ŠKOLNÍM ROCE 2019/2020

Škola spolupracuje a v prostorách školy jsou například i kroužky DDM Kuřim (http://www.ddmkurim.cz/) a házené (více v příloze).