Nabídka kroužků ve školním roce 2023/2024

KROUŽKY ORGANIZOVANÉ ŠKOLOU 

Poznámka - kroužek keramiky je již plně obsazen. V ostatních kroužcích stále volná místa jsou.

 

 

KROUŽKY ORGANIZOVANÉ JINÝMI SUBJEKTY

Mnoho kroužků nabízí také DDM KUŘIM, některé kroužky vedou i naše paní učitelky a jsou na pracovišti Komenského - více informací na https://www.ddmkurim.cz/krouzky/

 

SPORTOVNÍ MÍČOVÉ HRY SE ZAMĚŘENÍM NA HÁZENOU

Oddíl házené SK Kuřim, klub s největší mládežnickou základnou házenkářů a házenkářek na jižní Moravě, zajišťuje na naší škole kroužky míčových her. Zároveň mohou Vaše děti v odpoledních hodinách využít tréninky házené ve sportovní hale v Kuřimi. Více informací na

https://www.hazena-kurim.cz/poradane-akce/micove-hry-pro-deti-ze-zs/.

 

 


Dokumenty ke stažení (kliknutím stáhnete uvedený dokument)