Nabídka kroužků ve 2. pololetí školního roku 2019-2020

KROUŽKY ORGANIZOVANÉ ŠKOLOU VE 2. POLOLETÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2019/2020

V příloze najdete jak přehled kroužků, které bude organizovat škola ve 2. pololetí, tak i bližší informace (kdy se bude konat, cena, vedoucí, kontakt atd.).

Kroužky se otevřou, pokud bude naplněna minimální kapacita (je-li stanovena). K přihlášení můžete využít univerzální přihlášku, kterou, prosím, vždy odevzdávejte vedoucí, pokyny k případné platbě vám také předá vedoucí.

Veškeré dotazy Vám rády zodpoví vedoucí jednotlivých kroužků na e-mailových adresách uvedených v přehledu.

 

KROUŽKY NEORGANIZOVANÉ ŠKOLOU VE ŠKOLNÍM ROCE 2019/2020

Škola spolupracuje a v prostorách školy jsou například i kroužky DDM Kuřim (http://www.ddmkurim.cz/) a házené.