Nabídka kroužků ve školním roce 2022/2023

KROUŽKY ORGANIZOVANÉ ŠKOLOU

 

 
Všechny kroužky začnou první týden v říjnu a skončí, není-li stanoveno jinak, v týdnu do 8. ledna 2022, tři týdny v lednu pak slouží k náhradě případných odpadnutých lekcí. Ve 2. pololetí začnou kroužky první týden v únoru a skončí, není-li stanoveno jinak, v týdnu do 4. června, tři týdny v červnu pak slouží k náhradě případných odpadnutých lekcí.

Kroužky se otevřou, pokud bude naplněna minimální kapacita, je-li stanovena. Přihlášky jsou na nástěnce školy nebo na www.tyrsovkakurim.cz → o škole → nabídka kroužků. Přihlášky odevzdávejte vedoucím (mohou donést osobně žáci do školy nebo e-mailem), bližší informace a pokyny k platbě vám také předá vedoucí. 
CO - NÁZEV CO NÁS ČEKÁ PRO KOHO KOLIK NÁS MŮŽE BÝT KOLIK TO BUDE STÁT KDY A V KOLIK SE UVIDÍME KDO BUDE VEDOUCÍ KONTAKT
PRACOVIŠTĚ KOMENSKÉHO
KDO SI HRAJE, NEZLOBÍ  (SPOLEČENSKÉ HRY) Budeme hrát s dětmi jednoduché logické, strategické, didaktické, kvízové, kooperativní i kompetitivní hry , které budou u dětí rozvíjet logické, tvůrčí a strategické myšlení. Hry budou vybírány vzhledem k věku dětí, jejich znalostem a dovednostem. Budou získávat nové zkušenosti a znalosti. 1. a 2. třída 12 400 Kč/pololetí
středa 13:00-13:45 h
paní učitelka Žaneta Jarůšková jaruskova@tyrsovkakurim.cz
V RÁMCI ŠKOLNÍ DRUŽINY NA KOMENSKÉHO JSOU TYTO KROUŽKY
VÝTVARKA Výtvarná a rukodělná činnost. Využití různých výtvarných technik. 1. a 2. ročník max. 8 400, - /pol. Pondělí, 15:00 - 16:30, začínáme 3. 10. Karin Pitsmausová, pitsmausova@tyrsovkakurim. cz
VÝTVARKA Výtvarná a rukodělná činnost. Využití různých výtvarných technik. 1. a 2. ročník max. 8 400,- /pol. Středa, 15:00 - 16:30 , začínáme 5. 10. Hana Pištěková, pistekova@tyrsovkakurim.cz
SPORTOVKY Rozvoj všestranných dovedností, hry a zábava v tělocvičně i na hřišti. 1. a 2. ročník min. 8, max. 15   Úterý, 15:00 - 16:00, začínáme  4. 10. Karolina Červinková, cervinkova@tyrsovkakurim.cz
 PRACOVIŠTĚ TYRŠOVA
VĚDA NÁS BAVÍ Rozmanité experimenty, které nám prozradí, jak je věda pestrá, napínavá a zároveň nečekaně snadná. Přihlášky na webu https://www.vedanasbavi.cz/krouzky-pro-deti-prihlaska?ID_mesta=71 2. - 5. ročník min. 10, max. 17 1450,-/pol., v ceně je veškerý materiál a vědecký zápisník Pondělí, 13:30 (60 minut, 1. lekce 29. 9.) Mgr. Jana Humpolíčková, humpolickova@tyrsovkakurim.cz
PŘÍPRAVA NA PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ Z ČESKÉHO JAZYKA PRO 9. TŘÍDU Náplní kroužku je příprava na jednotné přijímací zkoušky z českého jazyka na střední školy, která doplňuje běžnou výuku. Využívat budeme mimo jiné cvičebnici nakladatelství Didaktis Testy 2023-2024 z českého jazyka pro žáky 9. tříd ZŠ (pořízení nabídne škola za zvýhodněnou cenu).  9.A dle zájmu zdarma, ale podmínkou je zakoupení učebnice středa 14.00-15.00 hod., kroužek bude probíhat od října do začátku dubna paní učitelka Radka Špačková spackova@tyrsovkakurim.cz
9.B dle zájmu pondělí 14.00-15.00 hod., kroužek bude probíhat od října do dubna Mgr. Dita Grossová grossova@tyrsovkakurim.cz
9.C dle zájmu středa 14.00-15.00 hod., kroužek bude probíhat od října do začátku dubna  paní učitelka Ludmila Císařová cisarova@tyrsovkakurim.cz
PŘÍPRAVA NA PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ Z MATEMATIKY PRO 9. TŘÍDU Náplní kroužku je příprava na jednotné přijímací zkoušky z matematiky, která doplňuje běžnou výuku. Využívat budeme mimo jiné cvičebnici nakladatelství Didaktis Testy 2023-2024 z matematiky pro žáky 9. tříd ZŠ (pořízení nabídne škola za zvýhodněnou cenu).  9.A dle zájmu zdarma, ale podmínkou je zakoupení učebnice pondělí 14.00 - 15.00 h, kroužek bude probíhat od října do dubna Mgr. Marie Kozumplíková kozumplikova@tyrsovkakurim.cz
9.B dle zájmu čtvrtek 14.35 - 15.35 h, kroužek bude probíhat od října do dubna Ing. Jitka Blahová blahova@tyrsovkakurim.cz
9.C dle zájmu pondělí 14.00 - 15.00 h, kroužek bude probíhat od října do dubna Mgr. Ilona Kopecká kopecka@tyrsovkakurim.cz
VOLEJBAL Zdokonalování HČJ - přihrávka, nahrávka, útok (odbíjení obouruč vrchem a spodem, odbití jednoruč vrchem), podání spodem a vrchem. Nácvik blokování, herní kombinace s blokujícím hráčem, hra. 8. a 9. ročník 12 až 20 dětí 500,-/pololetí úterý 15:00 - 16:30 ve velké tělocvičně od 27.9. Mgr. Kateřina Tylečková tyleckova@tyrsovkakurim.cz               Mgr. Jana Novotná
HRÁTKY S PÍSMENKY Kroužek je určen všem dětem, kterým dělá čtení potíže, nebo dětem se specifickou poruchou učení - dyslexií. Děti budou hravou formou obtíže překonávat a příjdou na to, že čtení je zábava. 2. a 3. třída 10 až 12 500 Kč/pololetí pondělí 13.30 - 14.15 h, od 26. 9. paní učitelka Pavlína Dvořáková dvorakovap@tyrsovkakurim.cz
EKOTÝM Ekotým je určen zájemcům o enviromentální tématiku, vychází z projektu Ekoškola 6. - 9. ročník 8 - 15 zdarma úterý 14:00 - 15:00  nepravidelně, vždy dle domluvy Ing. Eva Volavá volava@tyrsovkakurim.cz
Přípravný kurz KEY for Schools (anglický jazyk) Cílem kroužku bude připravit žáky na cambridgskou zkoušku KEY for schools (úroveň A2) z anglického jazyka . Vysvětlíme si, z čeho se zkouška skládá, procvičíme čtení, psaní, poslech, mluvení, gramatiku a slovní zásobu potřebnou ke zkoušce. Využívat budeme učebnici Complete Key for schools, která bude zakoupena hromadně. Učebnice není v ceně kurzu. Na konci školního roku nebo na začátku 9. ročníku by si žáci udělali zkoušku KEY, kterou si zájemci hradí sami.  8. ročník 4-15 2500 Kč/ pololetí středa 15:30-17:00 v učebně 312 od 14. 9. 2022 do 25.1. 2023  paní učitelka Aneta Bromová bromova@tyrsovkakurim.cz
Přípravný kurz KEY for Schools (anglický jazyk) Cílem kroužku bude připravit žáky na cambridgskou zkoušku KEY for schools (úroveň A2) z anglického jazyka . Vysvětlíme si, z čeho se zkouška skládá, procvičíme čtení, psaní, poslech, mluvení, gramatiku a slovní zásobu potřebnou ke zkoušce. Využívat budeme učebnici Complete Key for schools, která bude zakoupena hromadně. Učebnice není v ceně kurzu. Kurz je plánovaný na 2 roky.Na konci školního roku 2023/2024 nebo na začátku 9. ročníku by si žáci udělali zkoušku KEY, kterou si zájemci hradí sami.  7. ročník 6-15 1500 Kč/ pololetí  středa 15:30-16:15 v učebně 313 od 14. 9. 2022 do 25.1. 2023  paní učitelka Olena Panasyuk panasyuk@tyrsovkakurim.cz
KERAMIKA Tvoření s keramickou hlínou, glazování, burelování, engoba v naší keramické dílně na Tyršovce. 3. - 5. ročník

8 - 10 dětí ve skupině

NAPLNĚNO

1.400 Kč/pololetí (v ceně je materiál, výpal a veškeré pomůcky) čtvrtek, 1. skupina 13:30-14:30    2. skupina14:30-15:30 Kateřina Dobiášová dobiasova@tyrsovkakurim.cz

 KROUŽKY ORGANIZOVANÉ JINÝMI SUBJEKTY

Na Komenského je také: 

Fotbalový kroužek - čtvrtek 14.:30 - 15:30 - cena 300 Kč


Judo - středa 14:00 - 15:00 - 1.900 Kč (na celý rok) - úvodní zkušební hodina proběhne 21.9.2022

 

Přijďte zkusit házenou!

Oddíl házené SK Kuřim, klub s největší mládežnickou základnou házenkářů a házenkářek na jižní Moravě, zajišťuje na naší škole kroužky míčových her. Zároveň mohou Vaše děti v odpoledních hodinách využít tréninky házené ve sportovní hale v Kuřimi. Více informací v přiložených letácích.

 

Mnoho kroužků nabízí také DDM Kuřim, některé kroužky vedou i naše paní učitelky - více informací na https://www.ddmkurim.cz/krouzky/


Dokumenty ke stažení (kliknutím stáhnete uvedený dokument)