Doučování žáků škol


Název programu

Doučování žáků škol 

Realizace investice 3.2.3 Národního plánu obnovy

Realizováno z Národního plánu doučování (záříprosinec 2021) Národního plánu obnovy (ledensrpen 2022 a září–prosinec 2022)

 

Investice reaguje na potřebu podpory vzdělávání žáků ohrožených školním neúspěchem v reakci na nemožnost realizace prezenční výuky ve školách během pandemie covid-19.

Zvýšená podpora je nezbytná zejména při vzdělávání žáků ohrožených školním neúspěchem, což se ve zvýšené míře týká zejména žáků s nevyhovujícím domácím zázemím či klesající motivaci.

Potřeba podpory může ale směřovat i k dalším žákům, kteří nemusí zaostávat v prospěchu nijak významně, ale i tak je období distanční výuky zasáhlo (např. velmi omezené či žádné možnosti pro podporování a rozvíjení svého talentu u nadaných žáků).


U nás ve škole nyní doučování probíhá ve všech ročnících a jeho přínos je nepopiratelný a evidentně velmi přínosný.

 

Dokumenty ke stažení (kliknutím stáhnete uvedený dokument)