ZÁPIS DO 1. TŘÍD - TENTOKRÁT SE ZVÍŘÁTKY Z MADAGASKARU

KDY A JAK BUDE ZÁPIS PROBÍHAT?

PREZENČNÍ ZÁPIS se na naší škole bude konat v pátek 8.4.2022 (14:00-18:00 h) a v sobotu 9.4.2022 (9:00-14:00 h), a to na pracovišti Komenského.

Nejprve se zaregistrujte registrace bude spuštěna 1.4.2022 - zde:  

👉 https://aplikace.skolaonline.cz/SOL/PublicWeb/tyrsovkakurim/KWE015_Prihlaska.aspx?ID=40536 

a vyberte si termín a čas, který vám vyhovuje, a následně s sebou na zápis přineste rodný list dítěte, vyplněnou "žádost o přijetí do 1. ročníku", která je v příloze, a OP zákonného zástupce. 


Pokud si přejete mít ZÁPIS DISTANČNÍ FORMOU, jsou tyto možnosti:

1. Formulář „žádost o přijetí dítěte do 1. ročníku“ lze podat elektronicky od 1.4.2022 do 30.4.2022., a to přes tento odkaz - který bude spuštěn 1.4.2022 - zde:  

👉 https://aplikace.skolaonline.cz/SOL/PublicWeb/tyrsovkakurim/KWE015_Prihlaska.aspx?ID=40536 

a následně je nutné:

  • podepsat formulář elektronickým podpisem a zaslat e-mailem,
  • nebo ve formátu pdf zaslat podepsaný datovou schránkou,
  • nebo vytištěný a podepsaný zaslat poštou,
  • nebo vytištěný a podepsaný vhodit do schránky školy umístěné vedle hlavních dveří.

2. Vypište „žádost o přijetí do 1. ročníku“, která je v příloze, a následně ji doručte do školy v období od 1.4.2022 do 30.4.2022 jedním z těchto způsobů:

  • podepsanou žádost ve formátu pdf zašlete datovou schránkou,
  • nebo vytištěnou a podepsanou žádost zašlete poštou,
  • nebo vytištěnou a podepsanou žádost vhoďte do schránky školy umístěné vedle hlavních dveří.

Kopie rodných listů je možné zasílat pouze datovou schránkou, poštou nebo při osobním vhození žádosti do schránky školy. Při prezenčním zápisu stačí přinést rodný list dítěte, údaje budou ověřeny na místě.

KOHO SE ZÁPIS TÝKÁ?

 Zápis se týká dětí narozených od 1. září 2015 do 31. srpna 2016, tj. dětí, které do 31. srpna 2022 dosáhnou věku 6 let, a dětí s odkladem školní docházky z loňského školního roku. 

KOHO PŘIJÍMÁME?

Přijímáme děti jak ze spádových oblastí, které v příloze níže najdete, tak děti mimo vymezenou spádovost.

KOLIK PŘIJMEME DĚTÍ?

Maximální počet žáků přijímaných do prvních tříd pro školní rok 2022/2023 je 90. Předpokládáme, že otevřeme dvě, případně tři první třídy.

NA JAKÉM PRACOVIŠTI BUDOU 1. TŘÍDY?

Všechny třídy budou na pracovišti Komenského – v krásném prostředí pod kopcem Zárubou.

KDY A KDE ZVEŘEJNÍME SEZNAM PŘIJATÝCH ŽÁKŮ?

Po skončení zápisu, tj. po 30.04.2022, seznam přijatých žáků oznámíme vyvěšením na veřejně přístupném místě ve škole a rovněž způsobem umožňujícím dálkový přístup, a to alespoň na dobu 15 dnů. Po ukončení zápisu vydává ředitelka školy rozhodnutí o přijetí či nepřijetí do školy.

ŽÁDOST O PŘIJETÍ A DALŠÍ DŮLEŽITÉ DOKUMENTY 

Níže v příloze najdete ke stažení žádost o přijetí k základnímu vzdělávání, dále kritéria přijetí žáků do 1. tříd, přehled tzv. spádových oblastí a tzv. Desatero pro rodiče dětí budoucích prvňáčků, které zveřejnilo MŠMT.

 

Jakékoliv dotazy k zápisu rádi zodpovíme na mailu skola@tyrsovkakurim.cz.

Těšíme se na Vás i Vaše děti!

 

 

 

Dokumenty ke stažení (kliknutím stáhnete uvedený dokument)