ZÁPIS DO 1. TŘÍD

KOHO SE ZÁPIS TÝKÁ?

Zápis se týká dětí narozených od 01.09.2014 do 31.08.2015 a dětí s odkladem povinné školní docházky. Přijímáme děti jak ze spádové oblasti, tak děti mimo vymezenou spádovost.

JAK BUDE ZÁPIS ORGANIZAČNĚ PROBÍHAT?

Organizace zápisu ke školní docházce pro školní rok 2021/2022 vychází ze 2 v současné době platných dokumentů - usnesení vlády ze dne 26.2.2021 a metodické doporučení MŠMT ze dne 5.3.2021. V případě vydání nového opatření či dokumentu, budeme informace aktualizovat.

Na základě těchto dokumentů nabízíme rodičům následující dvě formy zápisu: 

1. INDIVIDUÁLNÍ KONZULTACE 

  • kdy - ve dnech 07.-14.04.2021,  26.04.2021 a 27.04.2021 vždy od 14:00 do 18:00 hod. 
  • kde - na pracovišti Komenského 511
  • kdo - na konzultaci musí být jedna paní učitelka, jedno dítěte a jeho zákonný zástupce
  • jak - je třeba si předem rezervovat termín přes rezervační systém, který bude spuštěn ve čtvrtek 18.03.2021, odkaz zde: https://zs-kurim-tyrsova-1255.reservio.com
  • s sebou - vyplněnou žádost, která je v příloze níže, rodný list dítěte a občanský průkaz zákonného zástupce

2. DISTANČNÍ FORMA BEZ PŘÍTOMNOSTI DĚTÍ A ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ VE ŠKOLE 

  • kdy - ve dnech 06.-30.04.2021 v písemné nebo elektronické podobě
  • jak - žádost bude možné doručit následujícími způsoby:

                      a) v listinné podobě poštou

                      b) v listinné podobě osobním podáním v obálce do označené schránky na budově školy na ulici Tyršova 1255

                      c) elektronicky přes webové stránky školy – skrze aplikaci Škola online od 06.04.2021, a to přes odkaz zde:                                        https://aplikace.skolaonline.cz/SOL/PublicWeb/tyrsovkakurim/KWE015_Prihlaska.aspx?ID=40536

                      d) elektronicky datovou schránkou, pokud ji má zákonný zástupce dítěte zřízenou (v tomto případě není třeba                              elektronický podpis)

                      e) elektronicky e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email)

  • přílohou žádosti podané v jakékoli podobě musí být kopie rodného listu dítěte, škola kopii rodného listu ve spisu uchovávat nebude, po ověření údajů bude kopie skartována

KOLIK PŘIJMEME DĚTÍ?

Maximální počet žáků přijímaných do prvních tříd pro školní rok 2021/2022 je 90. Předpokládáme, že otevřeme dvě, případně tři první třídy.

NA JAKÉM PRACOVIŠTI BUDOU 1. TŘÍDY?

Všechny třídy budou na pracovišti Komenského – v krásném prostředí pod kopcem Zárubou.

KDY A KDE ZVEŘEJNÍME SEZNAM PŘIJATÝCH ŽÁKŮ?

Po skončení zápisu, tj. po 30.04.2021, seznam přijatých žáků oznámíme vyvěšením na veřejně přístupném místě ve škole a rovněž způsobem umožňujícím dálkový přístup, a to alespoň na dobu 15 dnů. Po ukončení zápisu vydává ředitelka školy rozhodnutí o přijetí či nepřijetí do školy.

ŽÁDOST O PŘIJETÍ A DŮLEŽITÉ DOKUMENTY

Níže v příloze najdete ke stažení žádost o přijetí k základnímu vzdělávání, dále kritéria přijetí žáků do 1. tříd, přehled tzv. spádových oblastí a tzv. Desatero pro rodiče dětí budoucích prvňáčků, které zveřejnilo MŠMT.

 

Jakékoliv dotazy k zápisu rádi zodpovíme na mailu skola@tyrsovkakurim.cz.

Těšíme se na Vaše děti a věříme, že i přes nelehkou momentální situaci vše společně zvládneme.

 

 

Dokumenty ke stažení (kliknutím stáhnete uvedený dokument)