ZÁPIS DO 1. TŘÍD

KDY A JAK BUDE ZÁPIS PROBÍHAT?

PREZENČNÍ ZÁPIS se na naší škole bude konat v pátek 5.4.2024 (14:00-18:00 h) a v sobotu 6.4.2024 (9:00-14:00 h).

ZÁPIS DISTANČNÍ FORMOU bude probíhat od 1.4.2024 do 30.4.2024.

KOHO SE ZÁPIS TÝKÁ?

Zápis se týká dětí narozených od 1. září 2017 do 31. srpna 2018, tj. dětí, které do 31. srpna 2024 dosáhnou věku 6 let, a dětí s odkladem školní docházky z loňského školního roku. 

KOHO PŘIJÍMÁME?

Přijímáme děti jak ze spádových oblastí, které v příloze níže najdete, tak děti mimo vymezenou spádovost.

KOLIK PŘIJMEME DĚTÍ?

Maximální počet žáků přijímaných do prvních tříd pro školní rok 2024/2025 je 90. Předpokládáme, že otevřeme dvě, případně tři první třídy.

NA JAKÉM PRACOVIŠTI BUDOU 1. TŘÍDY?

Všechny třídy plánujeme otevřít na pracovišti Komenského.

KDY A KDE ZVEŘEJNÍME SEZNAM PŘIJATÝCH ŽÁKŮ?

Po skončení zápisu, tj. po 30.04.2024, seznam přijatých žáků oznámíme vyvěšením na veřejně přístupném místě ve škole a rovněž způsobem umožňujícím dálkový přístup, a to alespoň na dobu 15 dnů. Po ukončení zápisu vydává ředitelka školy rozhodnutí o přijetí či nepřijetí do školy.

ŽÁDOST O PŘIJETÍ A DALŠÍ DŮLEŽITÉ DOKUMENTY 

Níže v příloze najdete ke stažení žádost o přijetí k základnímu vzdělávání, dále kritéria přijetí žáků do 1. tříd, přehled tzv. spádových oblastí a tzv. Desatero pro rodiče dětí budoucích prvňáčků, které zveřejnilo MŠMT.

 

Jakékoliv dotazy k zápisu rádi zodpovíme na mailu skola@tyrsovkakurim.cz.

Těšíme se na Vás i Vaše děti!

 

 

 

Dokumenty ke stažení (kliknutím stáhnete uvedený dokument)