ZÁPIS DO 1. TŘÍD

KDY A JAK BUDE ZÁPIS PROBÍHAT?

PREZENČNÍ ZÁPIS se na naší škole bude konat v pátek 14.4.2023 (14:00-18:00 h) a v sobotu 15.4.2023 (9:00-14:00 h), a to na pracovišti Tyršova.

Nejprve se zaregistrujte od 1.4.2023 zde – https://aplikace.dmsoftware.cz/SOL/PublicWeb/tyrsovkakurim/KWE015_Prihlaska.aspx?ID=40536  – vyberete si termín a čas, který vám vyhovuje, a následně s sebou na zápis přineste rodný list dítěte, vyplněnou "žádost o přijetí do 1. ročníku", která je v příloze níže, a OP zákonného zástupce. 

Při prezenčním zápisu se na Vás těší Steve a Alex a srdečně zvou na zápis plný kostičkové zábavy!


ZÁPIS DISTANČNÍ FORMOU bude probíhat od 1.4.2023 do 30.4.2023 a jsou tyto možnosti doručení potřebných dokumentů:

1. Formulář „žádost o přijetí dítěte do 1. ročníku“ lze podat elektronicky od 1.4.2023 do 30.4.2023, a to od  1.4.2023 přes tento odkaz - https://aplikace.dmsoftware.cz/SOL/PublicWeb/tyrsovkakurim/KWE015_Prihlaska.aspx?ID=40536 - a následně je nutné:

  • podepsat formulář elektronickým podpisem a zaslat e-mailem,
  • nebo ve formátu pdf zaslat podepsaný datovou schránkou,
  • nebo vytištěný a podepsaný zaslat poštou,
  • nebo vytištěný a podepsaný vhodit do schránky školy umístěné vedle hlavních dveří na pracovišti Tyršova.

2. Vypište „žádost o přijetí do 1. ročníku“, která je na našem webu www.tyrsovkakurim.cz, a následně ji doručte do školy v období od 1.4.2023 do 30.4.2023 jedním z těchto způsobů:

  • podepsanou žádost ve formátu pdf zašlete datovou schránkou,
  • nebo vytištěnou a podepsanou žádost zašlete poštou,
  • nebo vytištěnou a podepsanou žádost vhoďte do schránky školy umístěné vedle hlavních dveří na pracovišti Tyršova.

Kopie rodných listů je možné zasílat pouze datovou schránkou, poštou nebo při osobním vhození žádosti do schránky školy. Při prezenčním zápisu stačí přinést rodný list dítěte, údaje budou ověřeny na místě.

KOHO SE ZÁPIS TÝKÁ?

Zápis se týká dětí narozených od 1. září 2016 do 31. srpna 2017, tj. dětí, které do 31. srpna 2023 dosáhnou věku 6 let, a dětí s odkladem školní docházky z loňského školního roku. 

KOHO PŘIJÍMÁME?

Přijímáme děti jak ze spádových oblastí, které v příloze níže najdete, tak děti mimo vymezenou spádovost.

KOLIK PŘIJMEME DĚTÍ?

Maximální počet žáků přijímaných do prvních tříd pro školní rok 2023/2024 je 90. Předpokládáme, že otevřeme dvě, případně tři první třídy.

NA JAKÉM PRACOVIŠTI BUDOU 1. TŘÍDY?

Všechny třídy budou na pracovišti Tyršova.

KDY A KDE ZVEŘEJNÍME SEZNAM PŘIJATÝCH ŽÁKŮ?

Po skončení zápisu, tj. po 30.04.2023, seznam přijatých žáků oznámíme vyvěšením na veřejně přístupném místě ve škole a rovněž způsobem umožňujícím dálkový přístup, a to alespoň na dobu 15 dnů. Po ukončení zápisu vydává ředitelka školy rozhodnutí o přijetí či nepřijetí do školy.

ŽÁDOST O PŘIJETÍ A DALŠÍ DŮLEŽITÉ DOKUMENTY 

Níže v příloze najdete ke stažení žádost o přijetí k základnímu vzdělávání, dále kritéria přijetí žáků do 1. tříd, přehled tzv. spádových oblastí a tzv. Desatero pro rodiče dětí budoucích prvňáčků, které zveřejnilo MŠMT.

 

Jakékoliv dotazy k zápisu rádi zodpovíme na mailu skola@tyrsovkakurim.cz.

Těšíme se na Vás i Vaše děti!

 

 

 

Dokumenty ke stažení (kliknutím stáhnete uvedený dokument)