EVVO

Co je EVVO? Zkratka pro Environmentální vzdělávání, výchovu a osvětu. 🌏🐝🦎🌳🌷🌎

Naše škola klade na environmentální vzdělávání, výchovu a osvětu velký důraz. EVVO je zařazeno v jednotlivých vyučovacích předmětech do jednotlivých vzdělávacích oblastí, je realizována práce s průřezovými tématy formou samostatných projektových dnů. Rovněž škola spolupracuje s neformální oblastí EV (spolupráce s organizacemi a jinými subjekty zabývajícími se EV). Některá témata jsou zařazena komplexně v přírodovědných předmětech, některá v logických souvislostech prochází i všeobecně vzdělávací složkou. Samostatné projekty jsou realizovány díky spolupráci členů pedagogického sboru za podpory vedení školy. Mají výchovně vzdělávací přínos a napomáhají k utváření klíčových kompetencí.

Koordinátorkou EVVO je na naší škole Ing. Eva Volavá.

Dlouhodobý plán EVVO i roční plán najdete v příloze.

 

ŽIJEME EVVO

Mrkněte do naší fotogalerie zde:

https://tyrsovkakurim.rajce.idnes.cz/PROJEKT_VODA_V_1._TRIDACH

https://tyrsovkakurim.rajce.idnes.cz/Enviro_projekt_ZIVOT_V_KURIMCE_v_6._tridach/

https://tyrsovkakurim.rajce.idnes.cz/DEN_ZEME_2021/

https://tyrsovkakurim.rajce.idnes.cz/Pobyt_v_prirode_1.A/

Nebo se podívejte na reportáž o našich zahradách tady:  https://www.facebook.com/Kurimskymagazin/videos/203266345017458

 

EKO TÝM

Ve školním roce 2021/2022 začal na naší škole působit školní ekotým, který se zaměřuje na projekt Ekoškola.

Tento tým se snaží aktivně a samostatně řešit problémy životního prostředí ve svém okolí, zvyšuje ekologické povědomí žáků, podporuje zájem žáků o dění na škole, jejich aktivitu, učí žáky jednat s dospělými jako s partnery, podporuje kritické myšlení žáků, obhajobu názorů a zodpovědnost.

Tým se schází nepravidelně, podle potřeby, což je 1-2 do měsíce.

 

PROJEKTY

Abychom zkvalitnili výuku v oblasti environmentálního vzdělávání, zapojili jsme se do projektů:

1) Rekonstrukce zahrady v přírodním stylu na ZŠ Tyršova Kuřim - více informací zde:  https://www.tyrsovkakurim.cz/o-skole/projekty/rekonstrukce-zahrady-v-prirodnim-stylu/

2) IMPLEMENTACE KAP JMK II, v rámci něhož se účastníme čtyř P-programů:

 

 3) Venkovní učitel - více informací zde: https://www.tyrsovkakurim.cz/o-skole/projekty/venkovni-ucitel/

 

https://www.tyrsovkakurim.cz/o-skole/projekty/implementace-kap-jmk-ii/eko-skola/

 

Dokumenty ke stažení (kliknutím stáhnete uvedený dokument)