1. třídy se představují

TO JSME MY! TYRŠOVKA

Pokud Vás zajímá, jak to u nás vypadá, co nabízíme či jak se učí v prvních třídách, koukněte na naše promovideo sem: 

▶ https://www.youtube.com/watch?v=3Z7yVqMkuRw&t=75s

První krůčky našich současných prvňáčků uvidíte tady:

▶ https://www.youtube.com/watch?v=xxoFrwLGUgo

 Chcete-li se podívat pod pokličku prvních tříd, koukněte do naší fotogalerie sem:

▶ https://tyrsovkakurim.rajce.idnes.cz/Slavnost_slabikare/

▶ https://tyrsovkakurim.rajce.idnes.cz/Pobyt_v_prirode_1.A/

▶ https://tyrsovkakurim.rajce.idnes.cz/Skola_v_prirode_1.B/

▶ https://tyrsovkakurim.rajce.idnes.cz/DIGI-VZDELAVANI_V_1.A/

▶ https://tyrsovkakurim.rajce.idnes.cz/Projekt_Tri_kralove_v_1._a_2._tridach/

▶ https://tyrsovkakurim.rajce.idnes.cz/Prakticke_cinnosti_v_prvnich_tridach/

▶ https://tyrsovkakurim.rajce.idnes.cz/Hratky_s_pismenkem_T_v_1.A/

 

CO NABÍZÍME?

  • První třídy budou ve školním roce 2024/2025 na pracovišti Komenského, tedy na naší Komendě, v krásném prostředí pod kopcem Zárubou - v areálu školy je velké hřiště i rozlehlá zahrada.
  • Angličtinu vyučujeme od 1. třídy.
  • V 1. třídě máme rozšířenou výuku tělesné výchovy, tj. 3 hodiny týdně, kterou vhodně využíváme také pro relaxační chvilky.
  • Máme dělenou výuku, zpravidla češtiny a angličtiny.
  • Na škole působí rodilá mluvčí angličtiny.
  • Součástí výuky jsou rozmanité výlety, exkurze, plavání i bruslení, pořádáme také školu v přírodě.
  • Od 1. třídy rozvíjíme u dětí environmentální cítění - nejen že zařazujeme přímo projektovou výuku týkající se životního prostředí, účastníme se sčítání ptáčků, navštěvujeme Lipku apod., ale také jsme zapojeni do projektu VENKOVNÍ UČITEL. Pro všechny tyto aktivity máme na Komendě ideální podmínky. 
  • Věnujeme náležitou pozornost dětem se speciálními vzdělávacími potřebami - na naší škole máme kompletní školní poradenské pracoviště Paprsek, v němž působí kromě školní psycholožky, kariérní poradkyně a metodičky prevence také výchovná poradkyně pro 1. stupeň a speciální pedagožky pro 1. stupeň. Více k Paprsku zde: https://www.tyrsovkakurim.cz/paprsek/paprsek/.

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

Máme nový školní vzdělávací program s motivačním názvem Jdeme společně, jdeme spolu, který je zaměřen na žáky, respektuje jejich individuální potřeby a možnosti a podněcuje k postupnému osvojování a rozvíjení klíčových kompetencí důležitých v praktickém životě. Pokud Vás tento program, podle kterého by se Váš prvňáček učil, zajímá, klikněte sem: https://www.tyrsovkakurim.cz/o-skole/skolni-vzdelavaci-program/svp-jdeme-spolecne-jdeme-spolu/

ŠKOLNÍ DRUŽINA

KROUŽKY