Základní informace

Ve školním roce 2023/2024 máme ve školní družině osm oddělení. Oddělení 1 až 5 se nachází v budově na ulici Komenského, další tři v budově na ulici Tyršova.

 

S Vašimi dětmi pracujeme v tomto týmu:

Komenského

uč. 103 - ŠD1 - vych. Červinková Karolina (3.A + 2.C)

uč. 207 - ŠD2 - vych. Štursová Jitka (2.A + 2.C)

uč. 305 - ŠD3 - vych. Pitsmausová Karin (3.B)

uč. 304 - ŠD4 - vych. Vičarová Klára (přípravka)

uč. 302 - ŠD5 - vych. Beránková Marcela (2.B + 2.C)

Tyršova

uč. 202 - ŠD6 - vych. Pištěková Hana (1.B)

uč. 201 - ŠD7 - vych. Palečková Zdeňka (1.A)

uč. 215 - ŠD8 - vych. Pokorná Zdeňka (4.A, 4.B, 5.C) 

 

PROVOZ ŠKOLNÍ DRUŽINY

Na obou budovách je provozní doba od 6:30 do  17:00 hodin.

 

REŽIM ŠKOLNÍ DRUŽINY

6:30 - 7:30 hod.  ranní družina

11:40 - 12:30 hod. příchod dětí po ukončení výuky do jednotlivých oddělení ŠD, obědy se vydávají od 12:00 hod. a ve 13:00 hod. na Tyršově

12:30 - 14:00 hod. výchovně vzdělávací činnost

14:00 - 15:00 (15:30) hod. vycházka, pobyt na zahradě, akce ŠD

15:00 - 17:00 hod. klidové činnosti, odchody dětí do zájmových kroužků v rámci ŠD a domů

Odchody ze ŠD: od 13:30 do 14:00 hod., poté až po 15:00 hodině

 

PLATBA ŠD

Platba bude prováděna za dvě období příslušného školního roku, 250 Kč/měsíc tj., příspěvek se hradí na účet školy: 19 - 5179490267/0100

1. platba (za září – prosinec) 1000 Kč, datum splatnosti do 20.9.

2. platba (za leden – červen) 1500 Kč, datum splatnosti do 20.1.


DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ K PLATBĚ ZA ŠD

  • Do 31.12.2023 úplatu určovala ředitelka školy včetně rozhodnutí o snížení úplaty nebo jejím neplacení. Od 1. 1. 2024 tuto úplatu bude určovat zřizovatel. Ten určil, že pro letošní školní rok bude ještě platit družinovné určené ředitelkou školy.
  • Pro nový školní rok 2024/2025 Zřizovatel stanovil úplatu za ŠD ve výši 350 Kč/měsíc - viz příloha.

Dokumenty ke stažení (kliknutím stáhnete uvedený dokument)