Základní informace

V letošním školním roce máme ve školní družině sedm oddělení. Čtyři oddělení se nachází v budově na ulici Komenského,  další tři v budově na ulici Tyršova.

 

S Vašimi dětmi pracujeme v tomto týmu:

1. oddělení - Karolina Červinková

2. oddělení - Hana Pištěková

3. oddělení - Mgr. Blanka Sykáčková

4. oddělení - Karin Pitsmausová

5. oddělení - Romana Bednářová 

6. oddělení - Ludmila Jílková, vedoucí vychovatelka

7. oddělení - Alena Opltová, DiS.

 

PROVOZ ŠKOLNÍ DRUŽINY

Na obou budovách je provozní doba od 6:30 do  17:00 hodin.

 

REŽIM ŠKOLNÍ DRUŽINY

6:30 - 7:30 hod.  ranní družina

11:40 - 12:30 hod. příchod dětí po ukončení výuky do jednotlivých oddělení ŠD, obědy se vydávají od 12:00 hod. a ve 13:00 hod. na Tyršově

12:30 - 14:00 hod. výchovně vzdělávací činnost

14:00 - 15:00 (15:30) hod. vycházka, pobyt na zahradě, akce ŠD

15:00 - 17:00 hod. klidové činnosti, odchody dětí do zájmových kroužků v rámci ŠD a domů

Odchody ze ŠD: od 13:30 do 14:00 hod., poté až po 15:00 hodině

 

PLATBA ŠD

Platba bude prováděna za dvě období příslušného školního roku, 250,- Kč/ měsíc tj.,

příspěvek se hradí na účet školy: 19 - 5179490267/0100

1. platba (za září – prosinec) 1000,- Kč, datum splatnosti do 20.9.

2. platba (za leden – červen) 1500,- Kč, datum splatnosti do 20.1.

+ jednorázový příspěvek 200,- Kč/ školní rok na hygienické potřeby ŠD a sirup, tento příspěvek se platí v hotovosti, datum splatnosti do 20.9.