Základní informace

Ve školním roce 2022/2023 máme ve školní družině sedm oddělení. Oddělení 1 až 4 se nachází v budově na ulici Komenského, další tři v budově na ulici Tyršova.

 

S Vašimi dětmi pracujeme v tomto týmu:

ŠD 1 (uč. č. 103) - Karolina Červinková

ŠD 2 (uč. č. 207) - Hana Pištěková

ŠD 3  (uč. č. 305) - Karin Pitsmausová

ŠD 4 (uč. č. 306) - Jitka Štursová

ŠD 5   (uč. 217) - Zdeňka Pokorná 

ŠD 6 (uč. č. 202) - Lucie Horáková

ŠD 7 (uč. č. 201) - Ludmila Jílková

 

PROVOZ ŠKOLNÍ DRUŽINY

Na obou budovách je provozní doba od 6:30 do  17:00 hodin.

 

REŽIM ŠKOLNÍ DRUŽINY

6:30 - 7:30 hod.  ranní družina

11:40 - 12:30 hod. příchod dětí po ukončení výuky do jednotlivých oddělení ŠD, obědy se vydávají od 12:00 hod. a ve 13:00 hod. na Tyršově

12:30 - 14:00 hod. výchovně vzdělávací činnost

14:00 - 15:00 (15:30) hod. vycházka, pobyt na zahradě, akce ŠD

15:00 - 17:00 hod. klidové činnosti, odchody dětí do zájmových kroužků v rámci ŠD a domů

Odchody ze ŠD: od 13:30 do 14:00 hod., poté až po 15:00 hodině

 

PLATBA ŠD

Platba bude prováděna za dvě období příslušného školního roku, 250,- Kč/ měsíc tj.,

příspěvek se hradí na účet školy: 19 - 5179490267/0100

1. platba (za září – prosinec) 1000,- Kč, datum splatnosti do 20.9.

2. platba (za leden – červen) 1500,- Kč, datum splatnosti do 20.1.