Co nabízíme

Přemýšlíte o tom, že by Vaše dítě mělo přestoupit na naši školu? Rádi se nejen s Vámi, ale i s Vašim dítětem osobně setkáme a zodpovíme Vám všechny dotazy, provedeme Vás školou, představíme třídního učitele i novou třídu.  Pokud se ale chcete o nás něco dozvědět, mrkněte na naše promovideo, přečtěte si brožurku či koukněte do fotogalerie!

TO JSME MY! TYRŠOVKA

Pokud Vás zajímá, jak to u nás vypadá, co nabízíme či jak se učí nejen v prvních třídách, koukněte na naše promovideo sem: 

▶ https://www.youtube.com/watch?v=3Z7yVqMkuRw&t=75s

 Přehledně o naší škole pak i v brožurce tady:

▶https://bit.ly/3KVBdJi

Chcete-li se podívat pod pokličku našich tříd, koukněte do naší fotogalerie sem:

▶ https://tyrsovkakurim.rajce.idnes.cz/

 

CO NABÍZÍME?

▶  Angličtinu vyučujeme od 1. třídy

▶ Jsme partnerskou školou Cambridge P.A.R.K. - díky této spolupráci budou moci naši žáci skládat mezinárodní jazykové zkoušky z angličtiny - více informací tady  https://www.tyrsovkakurim.cz/o-skole/cambridge/

▶ Na 1. stupni máme dělenou výuku, zpravidla češtiny a angličtiny, která umožňuje individualizovaný přístup 

▶ Na škole působí rodilá mluvčí angličtiny

▶ Součástí výuky jsou rozmanité výlety, exkurze, plavání i bruslení, pořádáme také školu v přírodě, lyžařský výcvikový kurz, 6. třídy jezdí na adaptační pobyt

▶ Od 1. třídy rozvíjíme u dětí environmentální cítění - nejen že zařazujeme přímo projektovou výuku týkající se životního prostředí, účastníme se sčítání ptáčků, navštěvujeme Lipku apod., ale také jsme zapojeni do projektu VENKOVNÍ UČITEL. Pro všechny tyto aktivity máme ideální podmínky

▶ Informatika bude nově vyučována od 4. až do 9. třídy, a to v souladu s novými požadavky na digi-vzdělávání, na rozvoj digitální kompetence klademe důraz ale už od 1. třídy

▶ V 7. a 8. ročníku máme povinně volitelné předměty, které jsou dotovány dvěma hodinami týdně – žáci si budou moci dle svého zájmu vybrat mezi konverzací v anglickém jazyce s rodilou mluvčí, sportovními hrami a přírodovědnými praktiky zaměřenými na praktické bádání v oblasti přírodopisu, fyziky a chemie

▶ V 7. třídě si žáci volí druhý cizí jazyk – od školního roku 2022/2023 kromě německého a ruského začneme vyučovat i jazyk francouzský

▶ Máme nové předměty k rozvoji klíčových kompetencí tolik potřebných v současném světě – v 6. ročníku je vyučován předmět osobnostní a sociální výchova, v 8. ročníku finanční gramotnost a v 9. ročníku mediální výchova

▶ Ve všech ročnících jsou na 2. stupni některé hodiny matematiky a českého jazyka půlené – tzn. vzniknou skupiny o menším počtu žáků nabízející prostor pro individuální a diferencovaný přístup

▶ Díky nově vybudované dílně je atraktivnější a pestřejší výuka praktických činností

▶ Věnujeme náležitou pozornost dětem se speciálními vzdělávacími potřebami - na naší škole máme kompletní školní poradenské pracoviště Paprsek, v němž působí kromě školní psycholožky, kariérní poradkyně a metodičky prevence také výchovná poradkyně pro 1. i 2. stupeň a speciální pedagožky pro 1. i 2. stupeň. Více k Paprsku zde: https://www.tyrsovkakurim.cz/paprsek/paprsek/

 

Dokumenty ke stažení (kliknutím stáhnete uvedený dokument)