IMPLEMENTACE KAP JMK II


Implementace KAP JMK II

s registračním číslem CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0017177  

Naše škola se do tohoto zajímavého projektu, který vede k podpoře výuky k podnikavosti na školách, zapojila ve školním roce 2021/2022.

Koordinátorkou projektu na škole je paní učitelka Ing. Eva Volavá.

Více informací tady: https://www.lipka.cz/podnikavost#cil_vkp

V rámci tohoto projektu se účastníme čtyř P-programů:

  • P6 Ekoškola - garantka Ing Eva Volavá (https://ekoskola.cz/cz)
  • P7 Jedlá zahrada - garantka Ing. Romana Havlásková
  • P14 Podnikavé dny - garantka Mgr. Patricie Sýsová
  • Lesárium - garantka Mgr. Anděla Trötzmüllerová