JEDLÁ ZAHRADA

IMPLEMENTACE KAP JMK II

s registračním číslem CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0017177  

 

Garantkou P-programu Jedlá zahrada je paní učitelka Ing. Romana Havlásková.

Jedlá zahrada je jedním z P-programů projektu Implementace KAP JMK II. Do této výzvy se zapojila na naší škole třída 6. A ve spolupráci se 7. A. Tyto třídy naplánovaly možnosti užitkové části školní zahrady, využití vypěstovaných produktů k vaření ve výuce pracovních činností, k dekoraci, výrobě čajů, sušených bylin a macerování bylin v oleji. Součástí tohoto projektu je vedení dětí k podnikavosti, jak využít zahradu, zužitkovat její produkty, případně možnost prodeje na školním jarmarku a využití výtěžku na nákup nového osiva nebo vybavení. Žáci se také seznámí s pracemi na zahradě, ochranou půdy a se zpracováním produktů.