Lesárium

iMPLEMENTACE KAP JMK II

S REGISTRAČNÍM ČÍSLEM CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0017177  

 

Garantkou projektu je paní učitelka Mgr. Anděla Trötzmüllerová.

Projekt Lesárium umožňuje žákům nabýt vědomosti o tom, jaké to je vlastnit les. V rámci unikátní deskové hry se žáci starají o herní les, můžou nakupovat různé ochranné prostředky před přírodními živly nebo například proti přemnožení srn. Učí se také finanční gramotnosti, protože vynakládají herní finance na správu lesa. Také pečují o les ve smyslu rekreačním - například pořizují lavičky. Hra žáky rozvíjí po různých stránkách a je zároveň zábavným zpestřením výuky. Cílem hry je vžít se do role skutečného lesníka a zkus hospodařit tak, aby les prosperoval po všech stránkách – environmetální, sociální i ekonomické.
 
Více informací o projektu tady: https://myslinalesy.cz/hra-lesaria/#play.