VZDĚLÁVACÍ AKTIVITY VE ŠKOLE OD 25.05.2020 PRO ŽÁKY 1. STUPNĚ

04/05

Vážení rodiče,
 
MŠMT rozhodlo, že se žáci 1. stupně mohou od 25.05.2020 vrátit do školy. Nebude se ale ale jednat o návrat k běžnému rozvrhu a distanční výuka bude dál zachována. Další důležité informace najdete v příloze.

Třídní učitelé Vám již zaslalI e-mail s podrobnými informacemi. Nyní Vás přednostně žádáme o sdělení, zda Vaše dítě bude či nebude školu navštěvovat. V příloze naleznete formulář "Zjišťování zájmu", který, prosím, vyplňte a zašlete paní zástupkyni pro 1. stupeň Mgr. Markétě Minářové na mail minarova@tyrsovkakurim.cz zpět v co nejkratším možném termínu, nejpozději však do pondělí 18.05.2020.

Pokud se rozhodnete, že Vaše dítě vzdělávací aktivity navštěvovat bude, zašleme Vám po ukončení zjištování zájmu podrobnější informace o organizaci vzdělávacích aktivit.

V den nástupu do školy, tj. 22.05.2020, je nezbytné odevzdat tyto vyplněné a podepsané formuláře (všechny jsou v příloze):
  1. Zjišťování zájmu,
  2. Písemné seznámení s vymezením rizikových skupin stanovených Ministerstvem zdravotnictví,
  3. Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění.
Děkujeme za pochopení a spolupráci.

Hana Kočevová, ředitelka školy