Rekonstrukce školy

Vybudování nových odborných učeben, lepší konektivita školy a zajištění bezbariérovosti budovy je cílem stavebních prací, které byly zahájeny od pondělí 23. září 2019 na ZŠ Kuřim, Tyršova 1255. 

Do nového školního roku děti na Tyršovce už nastoupily do upravených šaten, kde staré klece nahradily nové dřevěné skříňky. Přes prázdniny proběhla také celá řada menších oprav až po novou třídu pro prvňáky. Další stavební činnost ale bude pokračovat také v průběhu školního roku.

Pokud vše půjde podle plánů, tak do konce roku 2019 by pak mělo být investováno přibližně 10 mil. korun (včetně DPH) za stavební úpravy vnitřních prostor a přístavbu výtahu v prostoru vnitřního atria. Stavební úpravy proběhnou ve společných prostorách přízemí, zejména nové podhledy vstupních prostor. Dále ve vybraných prostorách v přízemí a ve 3. nadzemním patře vzniknou nové odborné učebny.

Zastupitelstvo města rozhodlo o této investiční akci v lednu 2018. Celkový rozsah byl stanoven na 12,5 mil. Kč. V březnu 2018 byla podána žádost o evropské dotace v rámci programu IROP. Vč. Předpokládaná výše dotace činí 10,58 mil. Kč. Po oznámení o dotaci byla připravena aktualizovaná dokumentace ke stavebnímu povolení. V srpnu 2019 město Kuřim vysoutěžilo zhotovitele.

Práce na nové technické infrastruktuře školy a vybavení těchto odborných učeben nábytkem pak budou navazovat na provedené stavební práce, a proto by měly být dokončeny až během poloviny příštího roku. Navrženými stavebními úpravami nebude nijak zasahováno mimo vnější obvod stávajícího objektu školy.

Důležitá telefonní čísla

Ing. Vladislav Krčmář, stavbyvedoucí MSU, e-mail: krcmar@msu.cz; tel.: 732 598 745

Ing. Petr Ondrášek, místostarosta Město Kuřim, e-mail: ondrasek@kurim.cz; tel.: 775 712 716

Ing. Jana Markelová, referent odboru investic Město Kuřim, e-mail: markelova@kurim.cz; tel.: 601 132 166

Před zahájením prací byly ve spolupráci s koordinátorem BZP vytyčovány koridory pro stavbu, aby byly vždy bezpečně odděleny od průchodu školáků. Děkujeme všem rodičům a žákům za toleranci a zvýšenou opatrnost při pohybu v areálu školy.

Více o projektu najdete v sekci Projekty - Rekonstrukce školy na tomto odkazu:

Obrázek evropské unie s názvem projektu