Z ROZHODNUTÍ KHS JMK JE OD 25.03.2021 PRACOVIŠTĚ KOMENSKÉHO OTEVŘENO

25/03

Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně (dále jen „KHS JmK“) jako orgán ochrany veřejného zdraví místně příslušný podle § 82 odst. 1 ve spojení s § 67 odst. 1 a věcně příslušný dle § 82 odst. 2 písm. a) a písm. l) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.“), rozhodla v řízení podle § 67 odst. 1 ve spojení s § 94 odst. 4 zákona č. 258/2000 Sb. takto:

KHS JmK ukončuje protiepidemická opatření v ohnisku nákazy infekčního onemocnění COVID-19 podle ustanovení § 66 odst. 1 písm. a) zákona č. 258/2000 Sb., kterým byla rozhodnutím ze dne 25.02.2021, č. j. KHSJM 10727/2021/BM/HDM, podrobena právnická osoba Základní škola Kuřim, Tyršova 1255, okres Brno – venkov, příspěvková organizace, se sídlem Tyršova 1255/56, 664 34 Kuřim, IČ: 49457888 (dále také „účastník řízení“) a která spočívala v uzavření základní školy na adrese Komenského 511/40, 664 34 Kuřim, jejíž činnost vykonává účastník řízení.

KHS JmK uvádí, že došlo k pominutí důvodů vedoucích k uzavření či omezení provozu školy. Proto bylo rozhodnuto tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí.

Hana Kočevová, ředitelka školy

Dokumenty ke stažení (kliknutím stáhnete uvedený dokument)