VZDĚLÁVACÍ AKTIVITY VE ŠKOLE OD 11.05.2020 PRO ŽÁKY 9. ROČNÍKŮ

04/05

Vážení rodiče,
 
MŠMT rozhodlo, že se žáci 9. ročníků mohou od 11.05.2020 vrátit do školy. Nebude se ale jednat o návrat k běžnému rozvrhu, ale o konzultace, jejichž cílem bude příprava k přijímacímu řízení na střední školy. Přičemž distanční výuka skrze učebny bude dál zachována. Další důležité informace najdete v příloze.

Paní třídní učitelky 9. ročníků Vám již zaslaly e-mail s podrobnými informacemi. Nyní Vás přednostně žádáme o sdělení, zda Vaše dítě bude či nebude školu navštěvovat. V příloze naleznete formulář "Zjišťování zájmu", který, prosím, vyplňte a zašlete třídním učitelkám zpět v co nejkratším možném termínu, nejpozději však do čtvrtka 07.05.2020.

Pokud se rozhodnete, že Vaše dítě vzdělávací aktivity navštěvovat bude, zašleme Vám do konce tohoto týdne podrobnější informace o organizaci konzultací (kdy budou, časový rozsah, jména vyučujících atd.).

V den nástupu do školy, tj. 11.05.2020, je nezbytné odevzdat tyto vyplněné a podepsané formuláře (všechny jsou v příloze):
  1. Zjišťování zájmu,
  2. Písemné seznámení s vymezením rizikových skupin stanovených Ministerstvem zdravotnictví,
  3. Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění.
Děkujeme za pochopení a spolupráci.

Hana Kočevová, ředitelka školy