Volby do školské rady při ZŠ Kuřim, Tyršova 1255

15/04/2024

Vzhledem k tomu, že k 20. květnu 2024 končí volební období stávajících členů Školské rady, je nutné uspořádat volby ke zvolení členů nových.

Školská rada naší školy je tvořena:
· 3 zástupci zřizovatele,
· 3 zástupci pedagogů, kteří jsou voleni z řad pedagogů školy,
· 3 zástupci zákonných zástupců nezletilých žáků

Do 21.05.2024 je možné podávat návrhy na kandidáty do školské rady, a to na e-mail filkova@tyrsovkakurim.cz nebo písemně odevzdáním na sekretariátě školy. Dne 04.06.2024 budou ze seznamu kandidátů voleni tři zástupci z řad pedagogických zaměstnanců (viz příloha níže).

Děkuji a těším se na spolupráci.

S pozdravem

Hana Kočevová

ředitelka školyředitelka školy