Školní řád platný od 18.11.2019

12/11/2019

 

Vážení rodiče,

dovolujeme si Vás infrormovat, že od 18.11.2019 začne platit aktualizovaný školní řád. Všechny změny, které byly provedeny, vycházejí z Vašich podnětů a z podnětů pedagogického sboru a Školské rady. 

K nejdůležitějším změnám patří zrušení tzv. bodového systému na celém 1. stupni, na 2. stupni byl systém zrevidován.  Zásady pro hodnocení chování žáků jsou vedeny v duchu, že všichni máme právo zapomenout, všichni máme právo někdy chybovat.  Celý řád je tady: 

https://www.tyrsovkakurim.cz/o-skole/dokumenty/ - ŠKOLNÍ ŘÁD PLATNÝ OD 18.11.2019.

Bližší informace budou žákům vlepeny do ŽK.

Ujišťujeme Vás, že jsme připraveni na konci tohoto šk. roku ve spolupráci s Vámi nový řád zhodnotit.