PRVNÍ TÝDEN DISTANČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ ZA NÁMI

16/10

Vážení rodiče, žáci, tety, strýcové, babičky, dědové, učitelé a učitelky ... prostě všichni, které zase "dohnala" distanční výuka.
 
Máme za sebou první týden a dá se říci - byl opravdu hektický. Především u 1. stupně jsme stále doufali, že děti distanční výuku mít nebudou. Věříme ale, že se vše uklidní a usadí a že i díky Google učebnám budeme mít zajištěnu kvalitní vzdálenou výuku. Moc děkujeme všem za nasazení, pomoc a trpělivost.
 
Práci v učebnách jsme se snažili nastavit tak, aby děti videohodiny zvládaly a nebyly celý den u obrazovky, ale aby však co nejvíce odpovídala prezenční výuce. Proto i v distanční výuce je dodržován rozvrh a videohodiny jsou v tomto rozmezí: 1. a 2. ročníky mají 10 hodin týdně, 3. ročníky 14 hodin týdně, 4. a 5. ročníky 15 hodin týdně, 6. ročníky 17 hodin týdně, 7. a 8. ročníky 18 hodin týdně. U 9. ročníků je celkem 19 hodin týdně, přičemž výuka matematiky a českého jazyka, tj. předmětů, z nichž budou žáci konat přijímací zkoušky na SŠ, není krácena vůbec. Přes učebny je vedeno i doučování, předmět speciálně pedagogická péče, kroužky příprava k přijímacímu řízení, lze vést i individuální konzultace.
 
Všichni žáci od 4. do 9. ročníku mají pro práci v učebnách vytvořený svůj žákovský účet, který nyní slouží výhradně pro vstup do učeben. Rodičům žáků 1. a 3. třídy moc děkujeme, že s přihlášením pomohli individuálně.
 
Škola půjčila všem, kteří o to požádali, notebooky. Pokud by ještě někdo potřeboval zapůjčit, pište na stolarska@tyrsovkakurim.cz. Momentálně máme k výpůjčce ještě jeden notebook, průběžně se nám ale vracejí, a proto jsme schopni operativně reagovat. Ne všechny notebooky mají kameru, všechny jsme však nechali repasovat a pro zajištění základního připojení s mikrofonem by měly být dostačující.
 
Pokud máte potíže s heslem či přístupem do učeben pište na stolarska@tyrsovkakurim.cz.
 
V případě jakýchkoliv dotazů pište třídním učitelům.
 
Všichni rádi pomůžeme a u/děláme maximum, abychom distanční výuku zvládli.
 
Všem přejeme hlavně klidný víkend a v pondělí zase na meetu a v učebnách na viděnou!
 
Za celou Tyršovku Hana Kočevová