POZVÁNKA NA HOVOROVÉ HODINY A INFORMACE K ŘEDITELSKÉMU VOLNU

02/04/2024

Vážení rodiče,

dovoluji si Vás pozvat na hovorové hodiny, které se budou konat dne 09. 04. 2024 od 16:30 do 18:00 hodin na obou pracovištích školy.

Současně si Vás dovolím informovat o 2 dnech plánovaného ředitelského volna, a to 02. 05. a 03. 05. 2024, kdy budou probíhat opravy vodovodního řadu v budově na ulici Tyršova. Zájem o školní družinu v těchto dnech bude zjišťován, její provoz bude zajištěn na pracovišti Komenského.

S pozdravem a přáním pěkných jarních dnů

Hana Kočevová

ředitelka školy