OZNÁMENÍ O KONÁNÍ VOLEB DO ŠKOLSKÉ RADY

06/10

OZNÁMENÍ O KONÁNÍ VOLEB DO ŠKOLSKÉ RADY

PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE TYRŠOVA 1255,

OKRES BRNO-VENKOV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

 

 

Oznamujeme všem zákonným zástupcům nezletilých žáků a pedagogickým pracovníkům, že se konají

 

ve čtvrtek 19. listopadu 2020 od 16:00 do 18:30 h v hale na pracovišti Tyršova 1255

 

volby do školské rady.

 

Zároveň Vás tímto vyzýváme

k podávání návrhů na kandidáty do školské rady,

a to nejpozději do 6. listopadu 2020.

 

Kandidátem může být každý zákonný zástupce nezletilých žáků a každý pedagogický pracovník.

 

Návrhy podávejte elektronicky na e-mail stolarska@tyrsovkakurim.cz, popř. písemně odevzdáním na sekretariátu školy. V návrhu uveďte jméno a příjmení kandidáta, adresu a kategorii, za kterou kandiduje (tj. zákonní zástupci nezletilých žáků, nebo pedagogičtí pracovníci).

 

V Kuřimi 6. října 2020

 

Mgr. et Mgr. Zuzana Stolarská, předsedkyně přípravného výboru, v. r.