INFORMACE KE STÁVCE 27.11.2023

22/11/2023

Vážení rodiče,

ráda bych Vás informovala o názoru zaměstnanců naši školy k plánované stávce a důvodech, které k němu vedou.

Nepochybně jste zaznamenali v médiích, že MŠMT plánuje změny ve školství, které jsou vesměs negativní a vrací školství o několik desetiletí zpět. Pokusím se nastínit, co by některé plánované úpravy znamenaly pro naši školu.

Prvním chystaným opatřením MŠMT je snížení maximálního počtu vyučovaných hodin. Před několika lety ministerstvo po mnoha slibech a po dlouhé době provedlo reformu financování přes tzv. Phmax, který byl pro školy našeho typu příznivě nastaven. Umožňuje nám půlit nejen hodiny cizích jazyků, ale také některé hodiny českého jazyka a matematiky, informatiky a nabízet povinně volitelné předměty. Dětem je tak možné lépe poskytovat individuální přístup a připravovat je na další stupně vzdělávání. Takto organizovaná výuka je smysluplná a pro děti prospěšná. Naše škola využívá náš maximální počet vyučovacích hodin úplně. K poslednímu prosinci však mají být tyto možnosti zastaveny. Redukce hodin na ZŠ má být podle návrhu o 6 %, což v našem případě znamená redukci o 60 hodin týdně a propuštění 3 učitelů. Není zcela jisté, jak bude dokončen tento školní rok (granty, přechodné období ???), ale je jisté, že od září 2024 nebude možné půlit hodiny, tím se výrazně zhorší kvalita výuky a sníží se i nabídka povinně volitelných předmětů.

Druhým opatřením je faktické snížení platů nepedagogických pracovníků, tedy kuchařek, uklízeček a školníků a redukce počtu míst těchto pracovníků ve školách. Ve školách jsou všichni zaměstnanci placeni podle tabulek nařízení vlády o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě. Např. paní uklízečka je podle katalogu prací zařazena ve druhé platové třídě a před důchodem dosáhne na necelých devatenáct tisíc hrubého při plném úvazku. Domníváme se, že při dnešních cenách a inflaci, není možné z těchto platů ještě ubírat. MŠMT má v úmyslu tyto pozice redukovat s odůvodněním, že jsou dlouhodobě neobsazené. Ale tyto pozice jsou dlouhodobě neobsazené ne z důvodu, že by nebyly potřeba, ale z důvodu výrazného finančního podhodnocení.

Třetím opatřením bude snížení počtu asistentů pedagoga ve školách. Při zavádění inkluze byla školám  slibována maximální podpora ve všech oblastech, jak personální zabezpečení, finanční zabezpečení, tak odborná podpora. Po zavedení inkluze školám výrazněna narostla administrativa, zpočátku byla snaha podpůrná opatření opravdu nastavit dle potřeb žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, ale postupem času se tato opatření omezovala (např. původně financovaná pedagogická intervence byla učitelům dána do úvazku „jen tak“ jako povinná hodina, ale nezaplacená), omezil se počet asistentů pedagoga ve třídě bez ohledu na počet inkludovaných žáků, asistent pedagoga na plný úvazek už prakticky neexistuje atd. A nyní jsme v situaci, kdy se má výrazně snížit i počet asistentů, které ještě máme. Jeden má mít na starost až 6 žáků z různých ročníků. Umíte si představit, jak může taková péče v praxi vypadat? Tento model prostě nemůže být funkční. Se situací se budou vypořádávat učitelé – čas, který věnují těmto žákům, jim přitom bude při nejlepší snaze chybět na práci s ostatními žáky.

Velmi diskutovanými jsou platy učitelů, ale to je bod, který nás v současné době trápí méně. Ačkoli si myslím, že bez toho, aby učitelé byli adekvátně odměňováni, není možné zvyšovat kvalitu školství. Avizovaných zaručených 130 % průměrné mzdy je další ne zcela pravdivá informace. To však v důvodech stávky primárně není. Všichni patrně vnímáme, že v současné době prožíváme ekonomicky a společensky náročné období, které se odráží ve všech sférách života. Ovšem cesta z krize nevede přes destrukci dlouhých a obtížných procesů, které byly v posledních letech nastaveny s cílem vybudovat kvalitní školství. Jde přece o vzdělávání a budoucnost našich dětí.

Na 27. listopad avizovaly školské odbory možnou stávku. Za mého působení naše škola nikdy nestávkovala, ale tentokrát nás už nenapadá, jak jinak dát vládě jasně najevo, že s touto destrukcí školství opravdu nesouhlasíme.

Vážení rodiče, vím, že Vám zavřenou školou zkomplikujeme situaci, ale věřím, že z výše uvedených důvodů chápete, proč se stávky budeme účastnit. Nebojujeme za sebe, chceme dát jasně najevo, že nám jde o kvalitu vzdělávání Vašich dětí. Škola bude v pondělí 27. 11. 2023 uzavřena z důvodu aktivní účasti 97% zaměstnanců ve stávce.

Děkujeme všem za pochopení.

Za všechny zaměstnance ZŠ Kuřim, Tyršova

Hana Kočevová