INFORMACE K TESTOVÁNÍ 1. A 8.11.2021

26/11

Vážení rodiče,

na základě informací dnes obdržených z MŠMT vláda ČR schválila mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví, ze kterého vyplývá, že na území vybraných okresů proběhne ve dnech 1. a 8. listopadu 2021 testování na onemocnění covid-19, a to dětí v přípravných třídách základních škol a přípravných stupních základních škol speciálních, žáků základních škol a žáků v denní formě vzdělávání ve středních školách a konzervatořích.

Screeningové testování se týká škol, které mají místo poskytování vzdělávání v některém z následujících okresů: České Budějovice, Ostrava-město, Prostějov, Prachatice, Brno-venkov, Přerov, Opava a Karviná.

První testování je naplánováno na pondělí 1. listopadu 2021 hned na první vyučovací hodinu, pokud se žáci dostaví do školy později, budou otestováni individuálně. Žáci, kteří chodí do ranní družiny, budou otestováni hned po příchodu do družiny. 

O případných dalších pokynech Vás budu informovat.

Hana Kočevová