INFORMACE K PROVOZU ŠKOLY DO KONCE ROKU 2020

17/12

V příloze jsou ke stažení informace zaslané MŠMT k provozu škol do konce školního roku 2020.

Základní shrnutí týkající se naší školy:

  • Do neděle 20. prosince 2020 se provoz škol a školských zařízení řídí současnými pravidly.
  • Vláda České republiky dne 14. prosince 2020 usnesením č. 1335 o přijetí krizového opatření zakázala od 21. prosince 2020 do 23. prosince 2020 osobní přítomnost žáků základních škol.
  • Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zároveň pro základní školy, střední školy, konzervatoře a základní umělecké školy stanovilo 21. a 22. prosinec 2020 jako volné dny podle § 24 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon). To znamená, že pro tyto druhy škol není v tyto dny povinné vzdělávání distančním způsobem podle ustanovení § 184a školského zákona a že žákům se neposkytuje školní stravování.

Dokumenty ke stažení (kliknutím stáhnete uvedený dokument)