Edukačně-stimulační skupinky

Vážení rodiče,

v rámci zkvalitnění přípravy dítěte na vstup do školy Vám nabízíme Edukativně stimulační skupiny. Dítě se seznámí s prostory školy a třídy za účasti rodičů. Hravou formou se budou rozvíjet schopnosti, dovednosti a funkce potřebné pro osvojení a úspěšné zvládnutí počátečního čtení, psaní a počítání.

Vám i Vašim dětem se budou věnovat proškolené a zkušené paní učitelky s dlouholetou praxí v prvních třídách.

 

SKUPINKA

…je určena především dětem, které potřebují procvičit následující oblasti: jemnou motoriku, grafomotoriku, základní matematické představy, zrakové a sluchové vnímání, prostorovou orientaci, orientaci v čase, řeč, myšlení

…je rozvržena do 10 lekcí, které na sebe navazují

…je vždy pro 6–8 dětí (účast rodiče a pravidelná příprava je nutná a velmi důležitá)

…bude probíhat 1x týdně v odpoledních hodinách, potrvá přibližně 60 minut

… bude se konat jak na pracovišti Tyršova vždy ve středu od 15:30 do 16:30 h, tak na pracovišti Komenského vždy ve středu od 15:00 do 16:00 h (při malém počtu dětí bude otevřena jen jedna skupina, a to na pracovišti Tyršova)

začíná 18. března 2020

 

CENA 750 Kč

 

V případě, že máte zájem společně se svým předškolákem navštěvovat ESS, vyplňte přihlášku a odevzdejte ji na sekretariátu školy na adrese Tyršova 1255, a to nejpozději do 13. března 2020.

Přihláška je ke stažení níže, příp. k vyzvednutí na sekretariátu školy a lze ji lze také vyplnit a odevzdat na Dnech otevřených dveří, které se konají 13. března 2020 od 9 do 15 h na pracovišti Tyršova.

S případnými dotazy se obracejte na Mgr. Andreu Filkovou, e-mail: filkova@tyrsovkakurim.cz.

Těšíme se na shledání s Vámi a Vašimi dětmi.