GDPR

V souvislosti s účinností nařízení evropského parlamentu a rady (EU) č. 2016/679, GDPR, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, dne 25. 5. 2018 provedla škola kontrolu osobních údajů (základní analýzu činností), které zpracovává pro splnění právních povinností, pro ochranu životně důležitých zájmů subjektu údajů nebo jiné fyzické osoby, pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je pověřen správce nebo subjekt údajů udělil souhlas se zpracováním svých osobních údajů pro jeden nebo více konkrétních účelů.

Nová právní úprava neznamená zásadní předěl v přístupu k ochraně osobních údajů, doposud škola zpracovávala osobní údaje v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů (č. 101/2000 Sb.) Jedná se o návaznost v přístupu k ochraně osobních údajů, s tím, že nová právní úprava je podrobnější než stávající a ukládá několik nových povinností pro správce a zpracovatele a práv subjektů, jejichž osobní údaje se zpracovávají.

Na základě provedené analýzy činností vznikla závěrečná zpráva – posouzení stavu ochrany osobních údajů ve vztahu k požadavkům GDPR.  Zpráva obsahuje souhrn doporučení a postupů, které jsou třeba nastavit k 25. 5. 2018 a v následujícím období již ve spolupráci s pověřencem pro ochranu osobních údajů jmenovaným podle NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679.

 

Kontaktní osobou ve všech záležitostech souvisejících se zpracováním osobních údajů:

Pověřenec:
Bc. Jaroslav Kocián 
Tel.: +420 602 515 900