100leté výročí školy

Školní rok 2019/2020 je pro naši školu opravdu jubilejní, slavnostní.

V roce 2019 uplyne 90 let od postavení školní budovy na ulici Komenského a 30 let od postavení budovy na ulici Tyršova. Ale přesně 15. září 2020 uplyne úctyhodných 100 let od založení naší školy.

Připravujeme vzpomínkový almanach, chceme naše žáky zapojit do projektové výuky, která bude reflektovat různá témata spojená s výročím, ale především nás čekají rozmanité akce, a to například:

  • slavnostní zahájení oslav na Školním plese 10. ledna 2020
  • vydání vzpomínkového kalendáře
  • vzpomínková beseda s pamětníky, absolventy i přáteli školy
  • výstava dobových fotografií
  • školní akademie
  • uložení schránky pro další generace
  • a velká  závěrečná slavnost vážící se k 15. září 1920, kdy byla zahájena pravidelná výuka na Měšťanské smíšené škole v Kuřimi.

O všech akcích Vás budeme včas informovat.

Rádi uvítáme i podněty a náměty k výročí, přivítáme i sponzory a kohokoliv, kdo by chtěl pomoci. Obracet se můžete na Mgr. et Mgr. Zuzanu Stolarskou, statutární zástupkyni školy, která se stará o koordinaci všech akcí.