100. výročí školy

Školní rok 2019/2020 byl pro naši školu opravdu jubilejní, slavnostní.

V roce 2019 uplynulo 90 let od postavení školní budovy na ulici Komenského a 30 let od postavení budovy na ulici Tyršova. Ale přesně 15. září 2020 uplyne úctyhodných 100 let od založení naší školy.

Slavnostní zahájení oslav se uskutečnilo na Školním plese 10. ledna 2020 a k této příležitosti jsme vydali vzpomínkový stolní kalendář s dobovými fotografiemi z dochovaných kronik (kalendář si lze stále objednat na e-mailu skola@tyrsovkakurim.cz).

Momentálně připravujeme vzpomínkový almanach a chceme naše žáky zapojit do projektové výuky, která bude reflektovat různá témata spojená s výročím.

Mnohé plánované akce jsme useli kvůli pandemii COVID-19 zrušit, pokud bude možnost je v letošním roce zorganizovat, budeme Vás včas informovat.

Rádi uvítáme i podněty a náměty k výročí, přivítáme i sponzory a kohokoliv, kdo by chtěl pomoci. Obracet se můžete na Mgr. et Mgr. Zuzanu Stolarskou, statutární zástupkyni školy, která se stará o koordinaci všech akcí.