Učitelé - 2. stupeň

Konzultační hodiny všech vyučujících jsou po telefonické domluvě možné kdykoliv.


Jméno Vyučuje      Třída Telefon                   E-mail Zastupující třídní učitelka dané třídy
Mgr. Karel Vejmola  M, PČ 6.A 541 230 307, kl. 71 vejmola@tyrsovkakurim.cz  Mgr. Anděla Trötzmüllerová
Mgr. Dita Grossová  ČJ, NJ 6.B 541 230 307 grossova@tyrsovkakurim.cz Mgr. Radka Špačková
Mgr. Lenka Dvořáková  AJ 6.C 541 230 307, kl.  dvorakova@tyrsovkakurim.cz  Mgr. Karel Vejmola
Mgr. Marie Kozumplíková M, CHE 7.A 541 230 307, kl. 71  kozumplikova@tyrsovkakurim.cz   Ing. Romana Havlásková
Mgr. Markéta Pospíšilová TV, Z 7.B 541 230 307, kl. 72 pospisilova@tyrsovkakurim.cz   Mgr. Kateřina Tylečková
Mgr. Andrea Herclíková D, VV 7.C 541 230 307 herclikova@tyrsovkakurim.cz   Mgr. Ludmila Císařová
Mgr. Ilona Kopecká M, F 8.A 541 230 307, kl. 71 kopecka@tyrsovkakurim.cz   Ing. Eva Volavá
Mgr. Kateřina Tylečková F, TV, PČ 8.B 541 230 307, kl. 72 tyleckova@tyrsovkakurim.cz   Mgr. Markéta Pospíšilová
Ing. Eva Volavá PŘ, CHE, PČ 8.C 541 230 307, kl.  volava@tyrsovkakurim.cz   Mgr. Ilona Kopecká
Mgr. Ludmila Císařová ČJ, NAB 9.A 541 230 307 cisarova@tyrsovkakurim.cz    Mgr. Andrea Herclíková
Ing. Romana Havlásková PŘ, F, Z, PČ 9.B 541 230 307, kl.   havlaskova@tyrsovkakurim.cz  Mgr. Marie Kozumplíková
Mgr. Aneta Bromová AJ   541 230 307, kl.  bromova@tyrsovkakurim.cz  
Mgr. Jiřina Kolaříková ČJ, VV   541 230 307, kl. 56  kolarikova@tyrsovkakurim.cz  
Mgr. Lucie Králová NJ, HV    541 230 307, kl.  kralova@tyrsovkakurim.cz  
Mgr. Milan Kuchařík TV, INF   541 230 307, kl. 72 kucharik@tyrsovkakurim.cz  
Mgr. Irena Lebedová RJ   541 230 307, kl. 66 lebedova@tyrsovkakurim.cz   
Mgr. Věra Nováčková Obelczová AJ, MAT   541 230 307, kl.  novackovaobelczova@tyrsovkakurim.cz  
Mgr. Jana Novotná M, TV   541 230 307, kl. 71 novotnaj@tyrsovkakurim.cz  
Mgr. Olena Panasyuk AJ, NJ, RJ   541 230 307, kl. 

panasyuk@tyrsovkakurim.cz

 
Mgr. et Mgr. Zuzana Stolarská ČJ, OSV, INF   541 230 307, kl. 52 stolarska@tyrsovkakurim.cz  
Mgr. Andrea Škrobová AJ, D   541 230 307, kl.  skrobova@tyrsovkakurim.cz  
Mgr. Anděla Trötzmüllerová PŘ, Z, VkZ   541 230 307, kl.  trotzmullerova@tyrsovkakurim.cz